"Każdy ma prawo do wolności opinii i wyrażania jej; prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów bez ingerencji oraz do poszukiwania, otrzymywania i przekazywania informacji i idei wszelkimi środkami, bez względu na granice."
- Artykuł 19 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego, 10 grudnia 1948.

Rozpowszechnianie i kopiowanie informacji ze strony w celach informacyjnych zalecane, jednak
że pod warunkiem, że podasz źródło, z którego skorzystałeś i skopiowałeś informację. Fakt udostępniania informacji nie oznacza przyzwolenia na przywłaszczenie sobie cudzej pracy.

"Polska wkroczyła na równię pochyłą, na której końcu jest utrata niepodległości i suwerenności państwowej, a może nawet scenariusz rozbiorowy." - Stanisław Michalkiewicz, Sędzia Trybunału Stanu."Jeśli Unia Europejska przetrwa następne 50 lat,  będzie jeszcze mniej demokratycznym, sporym obszarem, pewnie największym na świecie, bo do tego czasu nawet Chiny zdążą się zmienić, będzie niski wzrost gospodarczy, wysokie bezrobocie, będzie pełno problemów społecznychz migracją do Europy. Jeśli to będzie szło ciągle w tym kierunku, to będzie katastrofa."
- Nigel Farage.


Źródła informacji NIGDY nie są
wystarczająco ograniczone.
Szukasz niezależnych informacji ze świata?:www.prisonplanet.pl
www.prisonplanet.com
www.prisonplanet.tv
www.infowars.tv
www.infowars.com

Słuchaj NA ŻYWO stacji radiowej
Alexa Jones'a!


Głosuj na Janusza Kowina-Mikke
w przyszłych wyborach!
Tak jak dobry Rosjanin nienawidził
Związku Radzieckiego,
Dobry Niemiec nienawidził
Trzeciej Rzeszy,
Tak i dobry Europejczyk nienawidzi
UNII EUROPEJSKIEJ!

 

 

MASONERIA"Na dzień dzisiejszy jako członek Masońskiego obrządku widzę wpływy w posiadaniu jego bogactwa i władzy i patrząc przez ów ceremoniał, sądzę, że duży poczet ludzi może poświęcić się temu, co wydaje im się najbardziej śmiesznym i absurdalnym rytuałem niemającym końca (...) Dlaczego by nie stworzyć tajnego stowarzyszenia, które miałoby kontrolować świat (...) Dlaczego nie mielibyśmy się przyłączyć do tajnego stowarzyszenia o tylko jednym celu: pogłębianiu Imperium Brytyjskiego i zaprowadzenia całego niecywilizowanego świata pod panowanie Brytanii i utworzenia rasy anglosaskiej, ale jednego imperium (...) W każdym kolonialnym ustawodawstwie Stowarzyszenie powinno starać się o przygotowanie swoich członków, aby uchwalać, głosić i orędować ciaśniejszą Unię Anglii, by móc zniszczyć każdy przejaw nielojalności i każdy ruch zmierzający do zerwania naszego imperium."
- Cecil Rhodes, główny kolonizator Afryki Południowej, "Confession of Faith". 

"W ostatnim roku studiów wstąpiłem do Czaszki i Piszczeli, tajnej organizacji, tak tajnej, że nic więcej powiedzieć nie mogę."
- George W. Bush, "Charge to Keep".

"Słowo 'tajemnica' jest odrażające w wolnym i otwartym społeczeństwie, dlatego my, jako ludzie, historycznie sprzeciwiamy się tajnym stowarzyszeniom, tajnym procedurom i tajnym przysięgom. Ponieważ na całym świecie działa przeciwko nam monolityczny i bezwzględny spisek, bazujący przede wszystkim na ukrytych środkach, by rozszerzać swą strefę wpływów poprzez infiltrację zamiast inwazji, poprzez działalność wywrotową zamiast wyborów, poprzez zastraszanie zamiast wolnego wyboru. Jest to system, który zgromadził ogromne ludzkie i materialne zasoby, dla zbudowania zjednoczonej i wysoce skutecznej maszyny, która łączy operacje militarne, dyplomatyczne, wywiadowcze, ekonomiczne, naukowe i polityczne. Jej przygotowania są ukrywane, a nie ogłaszane, jej pomyłki są grzebane, a nie publikowane, jej przeciwnicy są uciszani, a nie chwaleni. Żaden wydatek nie jest kwestionowany, żaden sekret nie jest ujawniany."
- John F. Kennedy, Prezydent Stanów Zjednoczonych, Hotel Waldorf-Astoria 27.04.1961.

"Świat jest rządzony przez całkiem inne osoby, niż się to wydaje i tylko ci, którzy potrafią zajrzeć za kulisy wiedzą kto to jest [...] Rządy nie rządzą, a jedynie kontrolują machinę rządową, same będąc kontrolowane przez niewidzialną rękę."
- Benjamin Disraeli, Premier Wielkiej Brytanii, "Coningsby", Londyn 1847 r.

GOTOWE MATERIAŁY NA TEMAT MASONERII. PONIŻSZY TEKST POCHODZI Z GOTOWYCH ŹRÓDEŁ:
[ŹRÓDŁO1][ŹRÓDŁO2][ŹRÓDŁO3][ŹRÓDŁO4]

Źródło: PrisonPlanet.pl

Przeciwko masonerii. #1
Prisonplanet.pl
Polska
2013-02-18

Nauka i technologia
 
Mistyfikacja animuje świat, porusza trybami społeczeństwa jak mechanizmem w nieznanym kierunku. Niemalże każdy element świata jest emanacją mistyfikacji, fasadą skrywającą prawdę. Wiedzieli o tym filozofowie i adepci ich szkół, którzy tworzyli mistyfikacje. Świat jest kompletnie innym miejscem niż nam się zdaje.Obecny system, jak niemalże każdy przed nim realizuje dokładnie wizję jaskini Platona. Istnieje równoległy świat obok tego do jakiego od dzieciństwa nas się przekonuje, świat niemalże idealnej kontroli sprawowanej w świecie gdzie wszyscy myślą, że są wolni. Ten system, jak i wcześniejsze został zaprojektowany i jest skrzętnie kontrolowany przez niejawne stowarzyszenia, które wypłynęły na światło dzienne 300 lat temu, trzymając dziś niemalże cały świat w swych rękach. Frontem dla tych którzy żądzą światem jest organizacja Masonerii z niezliczonymi lożami, odłamami rozsianymi na całym świecie z centrum w Anglii pod koroną królewską.

Niniejsza seria artykułów nie będzie skupiała się na historycznych aspektach funkcjonowania Masonerii, ale raczej na jej filozofii, religii i wizji świata. Poprzez wgląd za kotarę systemu poznamy prawdziwe mechanizmy zmian i co, lub kto je animuje, oraz zobaczymy dokąd Masoneria prowadzi nieświadomie masy, do realizacji jakiego świata je wiedzie.

Aby zrozumieć czym jest Masoneria i co ją animuje oraz jak działa obecny świat przetłumaczyliśmy część biblii Masonerii, "Morals & Dogma" (wydanej w 1871) napisanej przez Alberta Pikea. Jest to podstawa systemu obnażająca większość tajemnic tego stowarzyszenia.

Wstępując do loży wybraniec przechodzi przez serię stopni wtajemniczenia, na których przedstawiany jest  prawdziwy cel stowarzyszenia i to komu ono służy. W procesie wchodzenia na kolejne stopnie tłumaczone są również kwestie kontroli świata i jego mieszkańców, przy jednoczesnym wciąganiu i wiązaniu adepta coraz to nowymi doktrynami, które ciągle zmieniają swój charakter.


Na pierwszym stopniu (I. Uczeń) poznaje dekalog.
“Masoneria posiada swój dekalog, który jest prawem dla wtajemniczonych. Oto jest jego dziesięć przykazań:
I. ⊕ ∴ Bóg jest przedwieczny, wszechmocny, jest niezmienną mądrością i najwyższą mądrością i niewyczerpaną miłością. Będziesz Go uwielbiać, czcić i kochać! Będziesz Mu oddawał cześć poprzez praktykowanie cnót!
II. ⊕ ∴ Twoją religią powinno być, abyś czynił dobro, bo jest to przyjemność dla ciebie, a nie tylko dlatego, że jest to twój obowiązek. Obyś był przyjacielem mędrca, będziesz słuchać jego nakazów!
Twoja dusza jest nieśmiertelna! Nie będziesz robił nic aby ją degradować!
III. ⊕ ∴ Będziesz nieustannie walczył z występkiem! Nie będziesz czynił innym tego, czego nie chciałbyś by uczynili tobie! Będziesz oddany twojemu losowi i będziesz podtrzymywał płomień światła mądrości!
IV. ⊕ ∴ Będziesz szanował swoich rodziców! Będziesz oddawał szacunek i hołd starszym! Będziesz nauczał młodych! Będziesz chronił i bronił młodych i niewinnych!
V. ⊕ ∴ Będziesz otaczał opieką twoją żonę i twoje dzieci! Będziesz miłował swój kraj i będziesz posłuszny wobec jego praw!
VI. ⊕ ∴ Twój przyjaciel będzie dla ciebie drugim ja! Nieszczęście nie powinno odciąć cię od niego! Dla jego pamięci powinieneś zrobić, to co byś zrobił dla niego, gdyby żył!
VII. ⊕ ∴ Będziesz unikał i uciekał przed nieszczerymi przyjaźniami! Będziesz przede wszystkim unikał  nadmiaru. Będziesz się obawiał pozostawienia po sobie splamionej pamięci!
VIII. ⊕ ∴ Nie pozwolisz by jakiekolwiek namiętności stały się twoim władcą!
Uczynisz namiętności innych wartościową lekcją dla siebie samego! Będziesz wyrozumiały dla  błędów!
IX. ⊕ ∴ Będziesz słuchał wiele; Będziesz mówił niewiele: Będziesz działał ku dobru!
Będziesz zapominał urazy! Będziesz odpłacał dobrem za zło! Nie będziesz nadużywał ani swojej siły, ani swojej wyższości!
X. ⊕ ∴ Będziesz się uczył by znać ludzi, byś nauczył się poznawać samego siebie! Będziesz zawsze podążał za dobrymi cechami charakteru! Będziesz sprawiedliwy! Będziesz unikał lenistwa!”

Na kolejnym II stopniu, nazwanym “Towarzysz rzemiosła.” (ang FELLOW-CRAFT)”, omawiane są m.in. elementy symboliki loży: “Pięć jest parą dodaną do Triady. Jest ona wyrażana przez pięcioramienną gwiazdę lub płonącą tajemniczą Pentalpha Pitagorasa. Jest ona nierozerwalnie związana z liczbą siedem. Chrystus wyżywił uczniów i tłumy pięcioma chlebami i dwiema rybami, z których pozostało dwanaście fragmentów, czyli pięć i siedem, pełnych koszy. Ponownie karmił ich siedmioma chlebami i kilkoma małymi rybami, a pozostało siedem pełnych koszów. Pięć pozornie małych planet, Merkury, Wenus, Mars, Jowisz i Saturn, z dwoma z nich większymi, słońce i księżyc, stanowią siedem sfer niebieskich.”

Poniżej Pentalpha (5 x A) Pitagorasa oraz inne interpretacje tego symbolu w systemie masonerii:

W kolejnym stopniu “III. Mistrz" (ang. MASTER). dostajemy kolejne wskazówki:
“Samo słowo "duch" oznacza "oddech", od łacińskiego czasownika spiro, oddychaj. Prezentując widoczny symbol przed oczyma innej osoby nie jest koniecznym, aby informować ją o znaczeniu, jakie ten symbol ma dla ciebie.”

“Zło moralne jest fałszem w działaniach, podobnie Fałsz jest przestępstwem w słowach. Niesprawiedliwość jest istotą fałszu, a każde fałszywe słowo jest niesprawiedliwością. Niesprawiedliwość jest śmiercią moralnej istoty, jak Kłamstwo jest trucizną dla inteligencji. Postrzeganie Światła jest świtem życia wiecznego, w bycie.
[...] Wszyscy prawdziwie wtajemniczeni uznają przydatność znoju i smutku. "Smutek", mówi niemiecki poeta, "jest psem tego nieznanego pasterza, który prowadzi ludzkie stado." Nauczyć się cierpieć, nauczyć się umierać, jest dyscypliną wieczności, nieśmiertelnego nowicjatu.
[...] Tutaj adepci nas zrozumieją. Nie jest to ani przerwa w trudzie natury, ani przerwa w jej pracy. Harmonie nieba odpowiadają tym na Ziemi, i życie wieczne realizuje swoje ewolucje zgodnie z tymi samymi prawami jak życie psa. "Bóg zorganizował wszystko jako masę, liczbę i miarę", mówi Biblia, a co było również świetlistą doktryną Platona."

Kim jest jednak ten tajemniczy pies-smutku, pies nieznanego pasterza o którym pisze Pike? Aby odpowiedzieć na to pytanie należy sięgnąć do ustępu książki pt “Faust” Goethego, który sam był zasłużonym masonem.


“Szydzimy z wróży. Tak łatwo jest szydzić, a tak trudno dobrze zrozumieć.” pisze dalej Pike “Czy Bóstwo pozostawiło cały świat bez światła na dwa wieki, oświetlając tylko mały róg Palestyny i brutalnych, będących ignorantami i niewdzięcznych ludzi? Dlaczego zawsze oczerniać Boga i Sanktuarium? Czy nigdy nie było kogoś innego niż łotrzykowie wśród księży? Czy mógł uczciwy i szczery człowiek być znalezionym pośród hierofantów Ceresa czy Diany, Dionizosa lub Apolla, Hermesa czy Mitry? Czy byli też i oni zwiedzeni jak i reszta? Kto zatem stale ich zwodził, nie zdradzając się, przez szereg wieków? - kiedy oszustwa nie są nieśmiertelne!

Arago powiedział, że poza czystą matematyką, kto wypowiada słowo "niemożliwe" jest pozbawiony ostrożności i zdrowego rozsądku.

Prawdziwe imię Szatana, mówią kabaliści, to Jahwe wspak; dlatego szatan nie jest czarnym bogiem, ale negacją Boga. Diabeł jest uosobieniem ateizmu lub bałwochwalstwa. Dla wtajemniczonych, to nie jest osoba, lecz moc, stworzona dla dobra, ale która może służyć dla zła.”

Poniżej przedstawienia szatana, który według Pikea jest jedynie mocą stworzoną dla dobra:


Dalej Pike kontynuuje: "Jest instrumentem wolności lub wolnej woli. Reprezentuje on siłę, która przewodniczy fizycznej regeneracji pod mitologiczną i rogatą postacią boga Pana, następnie przyszedł kozioł z Sabatu, brat starodawnego węża, i niosący światło (Lucyfer) lub fosfor, z którego poeci stworzyli legendę fałszywego Lucyfera."

[...] "Masoneria, jak wszystkie religie, wszystkie misteria, hermetyzmu i alchemii, skrywa swoje tajemnice przed wszystkimi z wyjątkiem adeptów i mędrców, oraz wybiera i używa fałszywych wyjaśnień i błędnych interpretacji swoich symboli" pisze Pike "aby wprowadzić w błąd tych, którzy zasługują tylko na wprowadzenie w błąd; aby ukryć przed nimi prawdę, którą nazywa Światłem i odciągnąć ich z dala od niej. Prawda nie jest dla tych, którzy są niegodni lub niezdolni by ją otrzymać, czy też takich którzy by ją zdeprawowali. Więc sam Bóg czyni wielu ludzi niezdolnymi, przez daltonizm, rozpoznawania kolorów by prowadzić masy z dala od najwyższej prawdy, dając im moc osiągnięcia tylko tego, co jest wartościowe dla nich by wiedzieli. Każdy wiek miał religię dostosowaną do jego możliwości.”

Przeciwko masonerii. #2
Prisonplanet.pl 
Polska 
2013-02-19

Nauka i technologia
Kontynuacja artykułu: Przeciwko masonerii. #1

Na kolejnym stopniu Ukryty Mistrz (ang. Secret Master) Pike po raz kolejny pisze, iż masoneria ma swój ukryty język, język symboli. Jest on niejawny nie tylko dla adeptów masonerii ale przede wszystkim dla ludzi z zewnątrz: “Masoneria jest sukcesją alegorii, zwykłym narzędziem wielkich lekcji moralności i filozofii. Będziesz bardziej doceniał jej ducha, jej przedmiot, jej cele, wraz z tym jak będziesz przechodził na kolejne stopnie, które odkryjesz, że stanowią potężny, pełny i harmonijny system.”

VIII. Zarządca budynku.
"W tym stopniu nauczono cię ważnej lekcji, że nikt nie jest uprawnionym by awansować w starożytnym i Uznanym Szkockim Rycie, kto poprzez badanie i stosowanie nie zapoznał się z nauką i orzecznictwem Masonerii. Stopnie w tym obrządku nie są dla tych, którzy są zadowoleni ze zwykłej pracy i ceremoniału, a nie starają się zbadać kopalni mądrości, które leżą zakopane pod powierzchnią. Wciąż będzież podążał naprzód w kierunku światła, w kierunku tej gwiazdy, płonącej w oddali, która jest symbolem Boskiej Prawdy, danej przez Boga pierwszym ludziom, a zachowanej pośród wszystkich perypetii wieków w tradycji i nauce Masonerii.

Loża masońska powinna przypominać ul, w którym wszyscy członkowie współpracują z zapałem dla wspólnego dobra. Masoneria nie jest dla zimnych dusz i ograniczonych umysłów, które nie rozumieją jej wzniosłej misji i wzniosłego apostolstwa."
 


“Te zasady masoneria wprowadza w praktykę. Przez nie oczekuje, abyś był dalej prowadzony i kierowany. [...] Stopnie te są również przeznaczone do nauczania więcej niż moralności. Symbole i ceremonie masonerii mają więcej niż jedno znaczenie. Raczej ukrywają niż ujawniają prawdę. Jedynie, co najwyżej sugerują, a ich różnorodne znaczenia mają być odkryte przez refleksję i studia. Prawda jest nie tylko symbolizowana przez światło, podobnie jak promień światła rozdziela się na promienie o różnych kolorach, tak prawda podzielona jest według rodzajów.”

Dalej na IX i X stopniu Pike opisuje, iż masoneria działa dla ogólnie pojętego dobra jak również łącząc ludzi. Dla masonerii Bóg, określany mianem wielkiego architekta nie jest bogiem jakiejkolwiek konkretnej religii, a więc ma niewiele wspólnego z Bogiem monoteistycznych religii głoszących wyłączność na objawioną prawdę.

IX. Elekt dziewięciu. (ang. Elu of the Nine)
"Tak więc nie zapomnij, wobec czego się zobowiązałeś na tym stopniu: bronić słabość przed siłą, samotnych przed wielkimi, uciśnionych przed ciemiężcami! Bądź zawsze czujny i uważny względem interesów i honoru twojego kraju! i niech wielki architekt wszechświata da tobie tę siłę i mądrość, która pozwoli Ci dobrze i wiernie wykonywać te wzniosłe obowiązki!"

X. Wspaniały elekt piętnastu. (Elu z piętnastu)
"Do tego wielkiego Sędziego, masoneria, kieruje sprawę, i szeroko otwiera podwoje, zaprasza by wstąpił do niej i żył w pokoju i harmonii, protestant, katolik, żyd, muzułmanin, każdy człowiek, który będzie prowadził prawdziwie cnotliwe i moralne życie, będzie kochał braci, opiekował się chorymi i przygnębionymi, i wierzył w jednego, wszechmocnego, wszystkowiedzącego, wszechobecnego Boga, Architekta, Kreatora, i Obrońcę wszystkich rzeczy, przez którego powszechne prawa harmonii od zawsze animują ten wszechświat, wspaniały, wielki, nieskończony krąg życia i śmierci: - wobec którego niepojętego imienia niech wszyscy prawdziwi masoni oddają najgłębszy hołd! za którego tysięczne błogosławieństwa wylane na nas, niechaj oddają najszczerszą wdzięczność, teraz, odtąd i na wieki!"

XII. Wielki mistrz architekt. (Mistrz Architekt)
"Pięć kolumn, w pięciu różnych porządkach architektury, są emblematami naszych pięciu głównych podziałów starożytnego i uznanego obrządku szkockiego:
1 -. Porządek toskański, trzech niebieskich stopni lub prymitywnej masonerii.
2 -. Porządek Dorycki, niewypowiedzianych stopni, od czwartego do czternastego, włącznie.
3 -. Porządek Joński, XV i XVI stopnia, lub kolejnych stopni świątyni.
4 -. Porządek Koryncki, XVII i XVIII stopnia, albo tych z nowych praw.
5 -. Porządek Kompozytowy, połączonych filozoficznych i rycerskich stopni, od XIX do trzydziestego drugiego, włącznie."


"Północna Gwiazda, jest zawsze stałą i niezmienną dla nas, reprezentuje punkt w centrum okręgu lub bóstwo w centrum wszechświata. Jest szczególnym symbolem obowiązku i wiary. Do niego, i siedmiu, które nieustannie krążą wokół niej, dodane są mistyczne znaczenia, które poznasz później, jeśli będziesz dopuszczony by awansować w górę, gdy zapoznasz się z filozoficznymi doktrynami Hebrajczyków. Gwiazda Zaranna wschodząca na wschodzie (wenus), Jupiter (rzymski zeus), zwany przez Hebrajczyków Tsadōc lub Tsydyk, Just, jest naszym godłem zbliżającego się świtu doskonałości i masońskiego światła." pisze Pike.
 


Przeciwko masonerii. #3
Prisonplanet.pl
Polska
2013-02-20

Nauka i technologia
Kontynuacja artykułu: Przeciwko masonerii. #2

Dalej Pike na XIII stopniu informuje, iż masoneria nie jest typową organizacją zrzeszającą ludzi. Pisze, iż masoneria jest religią i jak każda religia ma swojego boga, przy czym, jak już możemy zauważyć nie jest to bóg żadnej religii monoteistycznej.

XIII. Królewski łuk Salomona.
“Każda loża masońska jest świątynią religii, a jej nauki są instrukcjami w religii. Tu są wpajane bezinteresowność, miłość, tolerancja, oddanie, patriotyzm, prawda, współczucie, hojność wobec tych, którzy cierpią i lamentują, litości dla upadłych, miłosierdzie dla zagubionych, pomoc dla tych w potrzebie, wiara, nadzieja, i miłosierdzie. Tu spotykamy się jako bracia, aby uczyć się poznawać i kochać siebie. Tu witamy się z radością, jesteśmy wyrozumiali dla swoich błędów, dbamy o wzajemne uczucia, gotowi by realizować wzajemne potrzeby. To jest prawdziwa religia objawiona starożytnym patriarchom; którą Masoneria uczy od wielu wieków, i którą nadal będzie uczyć jak długo będzie trwał czas.”

Na kolejnym stopniach XIV do XVII możemy się dowiedzieć, iż to w co wierzy masoneria jest zbitkiem systemu kabalistycznego, gnostyckiego, innych religii pogańskich, wraz z systemami reinkarnacji, gdzie najwyższym sanktuarium wiodącym do boga jest piramida.

XIV. Wielki elekt, doskonały i wzniosły mason. [Doskonały Elu.]
"Jeszcze nie czas na odpoczynek w dążeniu do prawdy, ani na przyzwolenie na zadowolenie z życia w błędzie. Naszym obowiązkiem jest ciągłe podążanie w poszukiwaniach, bo choć prawda absolutna jest nieosiągalna, to ilość błędów w naszych poglądach może być progresywnie zmniejszana, a tym samym masoneria jest ciągłym zmaganiem się w drodze ku światłu."

[...] "Bóg jest wciąż wszędzie w naturze. [...] Masoneria, wokół którego ołtarze chrześcijański, hebrajski, muzułmański, Braminski, wyznawców Konfucjusza i Zoroastra, mogą się zebrać jak bracia i zjednoczyć się w modlitwie do jednego Boga, który jest przede wszystkim Baalim (Baal) pozostawiając każdemu z wtajemniczonych by szukał fundamentu wiary i nadziei w pismach własnej religii. Dla siebie znajdzie te prawdy dostatecznie określone, które zostały sporządzone przez palec Boży na sercu człowieka i na stronach księgi natury."

[...] "Są to prawdy, które każdy myślący umysł bez wahania otrzyma, aby nie został przytłoczonym, lub był zdolnym do poprawy, i wyposażonym, jeżeli będą przestrzegane, aby ziemie rzeczywiście przemienić w raj, a człowieka jedynie trochę poniżej aniołów."

[...] "Jakub widział we śnie drabinę osadzoną lub ustawioną na ziemi, gdzie jej góra sięgała nieba, i Malaki Alohim wstępujących i zstępujących na niej, a nad nią stał INUH, deklarując się być Ihuh-Alhi Abraham. Słowo tłumaczące drabinę, to סלם Salam od סלל, Salal, podniesiony, na wzniesieniu, wybudowany, wywyższony, piętrzący się w stos, Aggeravit. Salalah, oznacza stos, wał, lub inne nagromadzenie סללה ziemi lub kamieni, stworzone sztucznie oraz סלע, Salaa lub Salo, co jest skałą czy klifem lub głazem, i nazwą miasta Petra. Nie istnieje starożytne hebrajskie słowo określające piramidę."


XVII. Kawaler Wschodu i Zachodu.
"Jest to pierwszy z filozoficznych Stopni Starożytnego i Uznanego Rytu Szkockiego, i początek instrukcji które w pełni odsłonią ci serce i wewnętrzne tajemnice masonerii. Nie rozpaczaj, bo często wydawało ci się iż byłeś w punkcie osiągnięcia najgłębszego oświecenia i tak często byłeś rozczarowany. Cały czas, prawda była ukryta za symbolami, często w kolejnych alegoriach: gdzie zasłona za zasłoną musiała być odsłonięta przed osiągnięciem prawdziwego światła, a istotna prawda została ujawniona. Ludzkie światło jest jednak niedoskonałym odbiciem promienia nieskończoności i boskości."

[...] "Tylko Bóg jest mądry. Mądrość człowieka jest jedynie odbiciem i obrazem Boga. On jest Ojcem, a Jego mądrość matką stworzenia, On zjednoczył się z mądrością [Σοφια, Sophia], oraz komunikując się z nią, jej zarodkiem stworzył świat materialny. On stworzył jedynie idealny świat i spowodował by materialny świat stał się rzeczywistym według jego rodzaju, przez jego Logos, który jest jego słowem, a w tym samym czasie Ideą Idei, światem intelektualnym. Intelektualne miasto było myślą architekta, który medytował nad stworzeniem, zgodnie z planem materialnego Miasta."

"Zasada pochodzi od Boga przez Słowo, i komunię z Bogiem i ze Słowem, ale jest też w człowieku irracjonalna zasada, skłonności i namiętności, które wywołują wzburzenie, które są emanacją niższych duchów, które wypełniają powietrze jako słudzy Boga. Ciało, pochodzące z Ziemi, i irracjonalna zasada, które je ożywia równolegle z racjonalną zasadą, są znienawidzone przez Boga, podczas gdy rozumna dusza, którą dał człowiekowi, jest, jak to było, uwięziona w więzieniu, tej trumnie, która ją obejmuje. Obecny stan człowieka nie jest jego pierwotnym stanem, kiedy był obrazem Logosu. On upadł ze swego pierwotnego stanu. Ale może wznieść się ponownie, postępując zgodnie ze wskazówkami mądrości [Σοφια] i aniołów, którym Bóg nakazał pomoc w uwolnieniu się z więzów ciała i zwalczaniu zła, na którego istnienie Bóg pozwolił, aby dać mu sposobność korzystania z wolności. Dusze, które są oczyszczone, nie przez prawo, ale przez światło, wznoszą się do niebiańskich regionów, aby cieszyć się tam doskonałym szczęściem. Ci, którzy wytrwali w złym podążają z ciała do ciała, siedliska namiętności i złych pragnień."

str. 255  "Pierwszy hermes był inteligencją lub słowem Bożym. Poruszony przez litość dla rasy żyjącej bez prawa, i pragnąc nauczać ludzi by rozkwitli z jego piersi, oraz by wskazać im drogę, którą powinni pójść, Bóg wysłał do człowieka Ozyrysa i Isis, wraz z Thothem, będących inkarnacją lub ziemskim powtórzeniem pierwszego hermesa, który nauczył ludzi sztuki, nauki, ceremonii religijnych, a potem wstąpił do nieba lub księżyca. Ozyrys był Zasadą boga. Tyfon, jak Ahriman był zasadą i źródłem wszystkiego, co jest złe w porządku moralnym i fizycznym. Jak gnostycki szatan był przeklęty wraz z materią."


260. "Źródła naszej wiedzy o kabalistycznych doktrynach, pochodzą z księgi Jezirah i Sohar, pierwszej sporządzonej w drugim wieku, a drugiej nieco później, ale materiały zawarte w nich są o wiele starsze. W swoich najbardziej charakterystycznych elementach, wracają do czasów wygnania. W nich zawierają się nauki takie jak w naukach Zaratusztry, wszystko, co istnieje, pochodziły ze źródła nieskończonego światła. Przed wszystkim, istniał przedwieczny, król światła; tytuł często stosowany dla stwórcy w Zend-Avesta i kodzie Sabæans (Sziby)."

"Te prawdy były gromadzone przez esseńczyków z doktryn Wschodu i Zachodu, z Zend-Avesta i Wedów, od Platona i Pitagorasa, z Indii, Persji, Fenicji i Syrii, Grecji i Egiptu, i świętych ksiąg Żydów. Dlatego jesteśmy nazywani Rycerzami Wschodu i Zachodu, bo ich doktryny pochodziły z obu kierunków."

System masonerii tym samym jest połączeniem pogańskich kultów, z których wszystkie wydaje się być miały to samo źródło i punkt wiary, różniąc się jedynie ze względu na kulturowe różnice i nazewnictwa. 

Przeciwko masonerii. #4
Prisonplanet.pl
Polska
2013-02-21

Nauka i technologia
Kontynuacja artykułu: Przeciwko masonerii. #3

Na kolejnych stopniach XVIII i XIX Pike niejako wieńczy przeprowadzanie wtajemniczonych przez labirynt znaczeń co do istoty światła, mówiąc na XIX stopniu niemalże wprost kim jest ten, który niesie światło. Odnosi się również do Apokalipsy Św Jana pytając o to jaka jest jego liczba. Kto ma rozum niech obliczy... Ostatecznie Pike, przywołując kabalistyczny/egipski system, stawia cały świat na głowie.


XVIII. Rycerz różokrzyżowców. [Książę różokrzyżowców.]
277. "Prymitywni ludzie nie spotykali się w żadnych świątyniach wykonanych pracą ludzkich rąk. "Bóg", powiedział Stefanowi, pierwszemu męczennikowi, że "nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych." Na wolnym powietrzu, pod mistycznym, tajemniczym niebem, w wielkiej świątyni świata, wypowiadali swoje śluby i dziękczynienia, i wielbili boga światła; tego światła, które dla nich było uosobieniem dobra, jak ciemność była uosobieniem zła."

[...] "Człowiek nie upadł, ponieważ był kuszony przez węża. W przypadku Fenicjan, węża uznawano za część Boskiej natury, był święty, podobnie jak w Egipcie. Był uznawany za nieśmiertelnego, chyba że był zabity przez przemoc, stając się znowu młodym w swojej starości, wychodząc z siebie i spożywając siebie. Stąd wąż w kręgu, trzymający ogon w ustach, był symbolem wieczności. Z głową jastrzębia był boską naturą i symbolem słońca."

"Widzisz, mój bracie, jakie jest znaczenie masońskiego "Światła". Widzisz, dlaczego na wschodzie loży, pierwsza litera nazwy bóstwa wisząca nad Mistrzem, jest miejscem światła. Światło, jako przeciwieństwo ciemności, jest dobre, jako przeciwne złu: i to jest to światło, prawdziwe poznanie Bóstwa, wiecznego dobra, którego masoni w każdym wieku poszukiwali. Nadal masoneria maszeruje naprzód w kierunku tego światła, które świeci w wielkiej odległości, światła tego dnia, kiedy zło zostanie pokonane i zginie, odejdzie i zniknie na zawsze, a życie i światło będzie jedynym prawem wszechświata, i jego wieczną harmonią."

"Krzyż był świętym symbolem od najwcześniejszej starożytności. [...] Róża, była w starożytności świętą jutrzenką i słońcem. Jest symbolem wschodu, zmartwychwstania światła i odnowienia życia, a więc świtu pierwszego dnia, a zwłaszcza zmartwychwstania: krzyż i róża muszą być razem odczytane hieroglificznie jako świt życia wiecznego, na które wszystkie narody czekają z nadzieją przez nadejściem odkupiciela. [...] Pelikan karmiący młode jest symbolem wielkiej i hojnej dobroczynności natury, odkupiciela upadłego człowieka i tego człowieczeństwa i miłości, które powinno wyróżnić Rycerza tego stopnia."


Rada Kadosh.
XIX. Wielki arcykapłan.
str 229. "Lucyfer, ten który niesie światło! Jakież dziwne i tajemnicze imię dla ducha ciemności.
Lucyfer, Syn poranka. Czy to on niesie Światło, i swoim splendorem nie do wytrzymania oślepia, słabe, zmysłowe i samolubne Dusze? Lepiej w to nie wątpić! dlatego iż tradycje są pełne bożego objawienia i inspiracji: a inspiracje nie są z jednej epoki, ani jednego Credo. Platon i Filon, również mieli swoje inspiracje."


"Apokalipsa, rzeczywiście, jest to księga, tak niejasna jak Sohar. Jest napisana hieroglificznie liczbami i obrazami, a Apostoł często odwołuje się do inteligencji wtajemniczonych. "Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum niech obliczy!" często mówi po alegorii lub odnosząc się do liczby. Św Jan, ulubiony Apostoł, i depozytariusz wszystkich tajemnic Zbawiciela, pisał więc by nie być zrozumianym przez tłumy."


[...] "Nic nie przewyższa i nic się nie równa, jako podsumowanie wszystkich doktryn starego świata, tym krótkim słowom wyrytym przez hermesa na kamieniu, i znanych pod nazwą "Szmaragdowej tablicy": Jedność bytu i jedność harmonii, wstępują i zstępują, stopniową i proporcjonalną skalą słowa; niezmienne prawo równowagi i proporcjonalnego postępu powszechnych analogii, relacja idei do słowa, dając miarę relacji między stwórcą i stworzeniem, niezbędnej matematyki nieskończonego, udowodnionych przez pomiar jednego rogu skończoności; - wszystko to jest wyrażone przez to jedno twierdzenie wielkiego, egipskiego hierofanta:
"To co jest wzniosłe, jest jak to co podrzędne a to co znajduje się poniżej jest jak to co jest powyżej, tworząc cuda jedności".Dla przypomnienia odnosząc się do słów Pikea cytujemy w całości część Apokalipsy Św Jana:
“On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole. I że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia , to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia; jest to bowiem liczba człowieka. A liczba jego jest sześćset sześćdziesiąt sześć.”

W tym miejscu na chwilę należy się zatrzymać i odnieść się raz jeszcze do informacji z XIX stopnia. W niemalże wszystkich otwartych opracowaniach, czy to w internecie czy prasie informacje z tego stopnia są określane jako nieprawdziwe lub wyjęte z kontekstu i błędnie interpretowane. Widzimy jednak stopniowanie informacji i symboliki lucyferiańskiej na wszystkich wcześniejszych stopniach wtajemniczenia. Niemniej jednak gdyby ktoś uważał to za zbyt słaby argument by jednoznacznie stwierdzić, że masoneria jest w istocie kultem lucyfera to możemy się tutaj odnieść do słów masona Manlyego Palmera Halla, który był najbardziej uznanym filozofem masonerii XX wieku. W swojej książce pt “The Lost Keys of Freemasonry” napisał on na ten temat w taki sposób: „Siła człowieka nie jest dana, by ją marnować, lecz by zbudować świątynię, która byłaby domem dla architekta wszechświata. W momencie kiedy mason pojmuje, iż kluczem jest odpowiednie wykorzystanie sił witalnych, pojmie wówczas tajemnicę Jego rzemiosła. Wrząca energia Lucyfera znajduje się w jego rękach.”
XXI. Noachita lub pruski rycerz.
"I wreszcie, Mason powinien być pokorny i skromny w stosunku do Wielkiego Architekta Wszechświata, nie tworząc własnego, niedoskonałego poczucia dobra przeciw jego opatrzności i uchyleń od praw, ani próbować zbyt pochopnie odkrywać tajemnice nieskończonej istoty boga i niezbadanych planów i tej wielkiej natury, której nie jesteśmy w stanie zrozumieć."

Przeciwko masonerii. #5
Prisonplanet.pl
Polska
2013-02-22

Nauka i technologia
Kontynuacja artykułu: Przeciwko masonerii. #4

Na kolejnych XXIII i XXIV stopniu Pike zaczyna pisać o misteriach. “Wśród większości starożytnych narodów istniały jako uzupełnienie do ich kultu publicznego, prywatne misteria, do których byli przyjęci tylko ci, którzy zostali przygotowani przez pewne obrzędy zwane inicjacjami.” Inicjacja do misteriów pozwala wybrańcowi brać udział w obrzędach ale również rozpoznawać prawdziwe znaczenie symboli kultu. O tym że takie misteria mają nadal miejsce wśród najbardziej wpływowych ludzi świata możemy się przekonać oglądając film Alexa Jonesa pt "Sekrety Bohemian Groove".Jednym słowem, religie o których pisze Pike miały jeden poziom zrozumienia dla ludu i kolejny poziom dla elit. Misteria, w których zaangażowane są obecne elity świata nie odbiegają od tego schematu budując publiczne obiekty kultu, które operują wieloznacznym językiem mylnie rozumianym przez masy.Na XXIII i XXIV stopniu opisane są generalnie wszelkie starożytne systemy misteriów, których nie będziemy tłumaczyli. Zainteresowanych odsyłamy do lektury w jęz angielskim.

XXIII. Naczelny przybytku.
s 354 "Wśród większości starożytnych narodów istniały jako uzupełnienie do ich kultu publicznego, prywatne misteria, do których byli przyjęci tylko ci, którzy zostali przygotowani przez pewne obrzędy zwane inicjacjami.
[...] Istota wszystkich tajemnic, jak i całego politeizmu, polega na tym, że koncepcja niedostępnej Istoty, jednej, wiecznej i niezmiennej, i boga natury, którego rozmaite moce są natychmiast objawione zmysłom w nieustannym ruchu życia i śmierci, zostały rozdzielone na części dla omawiania i były poddane odmiennej symbolice. Oferowały wieczny problem dla wzbudzania ciekawości i przyczyniły się do zaspokojenia wszechobecnego uczucia religijnego, które jeśli nie uzyska pożywienia wśród prostych i zrozumiałych form, znajdzie podniecenie w kontemplacji rzeczy niejasnych.
[...] Misteria były świętym dramatem, przedstawiającym pewną legendę, istotną ze względu na zmiany natury, wśród widzialnego wszechświata, w którym objawia się boskość, a których zapożyczenie było w wielu aspektach, tak otwarte dla pogan, jak i dla chrześcijan. Poza obecnymi tradycjami lub świętymi recitalami świątyni, kilka wyjaśnień było podanych widzom, którzy byli pozostawieni, tak jak w szkole natury, by z nich wyciągać wnioski dla siebie.
[...] Więc masoneria nadal podąża za starożytnym sposobem nauczania. Jej symbole są instrukcją jakie daje, a wykłady są często niepełną i niewystarczającą, jednostronną interpretacją tych symboli. Ten kto chce zostać znakomitym masonem, nie może być zadowolony ze słuchania wykładu lub nawet jego zrozumienia, ale musi, wspomagany przez nie, wyznaczać drogę, badać, interpretować i rozwijać symbole dla siebie.
[...] Tajemnice, takie jak symbole masonerii, były obrazem wymownych analogii natury, zarówno te, i tamte nie ujawniają żadnej tajemnicy tym którzy nie są przygotowani, lub niezdolni do interpretowania ich znaczenia. "

"Wszędzie w dawnych misteriach, i w całej symbolice oraz obrzędach hierofantów, znajdujemy tą samą mityczną postać, która jako Hermes lub Zaratusztra, łączyła cechy ludzkie z boskimi będąc samemu bogiem, którego kult wprowadziła, ucząc prostych ludzi zaczątków cywilizacji przez pieśni i łącząc się z symbolem śmierci, symbolem, który z natury, jest najbardziej podstawową pociechą religii."

str 370 [...] "Taka, mój bracie, jest doktryna pierwszego stopnia, misteriów, albo Naczelnika Przybytku, do których teraz zostałeś przyjęty, i lekcji moralnych, które są oddaniem się służbie bogu, i bezinteresownej gorliwości i stałemu dążeniu dla dobra człowieka. Otrzymałeś tutaj jedynie podpowiedzi względem prawdziwych przedmiotów i celów misteriów. Jeśli będzie ci dane by awansować dalej, dotrzesz do pełniejszego ich zrozumienia i wzniosłych doktryn których uczą. Bądź więc zadowolonym z tego, co widziałeś i słyszałeś, i czekaj cierpliwie na nadejście większego światła."

Waszyngton czczony jest jako centrum władzy, demokracji i wolności emanującej nie tylko na amerykanów ale i na cały świat. Jednak miejsce to jest centrum zupełnie innych sił, których symbole ukryto w architekturze miasta:XXIV. Książe przybytku.
"Symbole były niemal uniwersalnym językiem starożytnej teologii. Były najbardziej oczywistą metodą nauczania, ponieważ, jak sama natura, pozwalały zrozumieć poprzez oko, a najstarsze wyrażenia oznaczające komunikację wiedzy religijnej, oznaczały ekspozycję wzrokową. Pierwsi nauczyciele ludzkości zapożyczyli tą metodę nauczania, a składała się ona z nieskończonych zestawów dających do myślenia hieroglifów.

[...] Z pomocą Isis w jej poszukiwaniach przyszedł Anubis, w formie psa. Był on Syriuszem lub psią gwiazdą, przyjacielem i doradcą Ozyrysa i twórcą języka, gramatyki, astronomii, geodezji, arytmetyki, muzyki i nauk medycznych, pierwszym twórcą prawa, który nauczał kultu bogów oraz budowy świątyń.

[...] Istniały rozróżnienia między mniejszymi i większymi misteriami. Wybraniec musiał być przez kilka lat dopuszczony do pierwszych, zanim mógł otrzymać te ostatnie, które były jedynie przygotowaniem dla nich, przedsionkiem świątyni, z których misteria Eluzyjskie były Sanktuarium. Tam, w niższych misteriach, byli przygotowani na przyjęcie świętych prawd nauczanych w wyższych."

Przeciwko masonerii. #6
Prisonplanet.pl
Polska
2013-02-24

Nauka i technologia
Kontynuacja artykułu: Przeciwko masonerii. #5

Na kolejnym stopniu Pike tłumaczy co naprawdę kryje się za symboliką misteriów. Postacie bóstw wg Pikea są reprezentacją nieba i jego elementów takich jak gwiazdy, konstelacje, planety itp., które są jednocześnie symbolami kultu w loży.

XXV. Rycerz płonącego węża.
"Zatem tajemnicza nauka i tajemnicze symbole inicjacji były związane z niebiosami, sferami i konstelacjami: i ten związek musi być zbadany przez każdego kto chce zrozumieć starożytny umysł, i mieć możliwość interpretacji alegorii i odkrycia znaczenia symboli, w których pradawni mędrcy starali się nakreślić idee, z którymi się zmagali poszukując odpowiedzi, a które mogą być jedynie niewystarczająco i niewłaściwie wyrażone językiem, którego słowa są obrazami tych rzeczy, które mogą być zrozumiane przez i istnieją w imperium zmysłów."

str. 472 "Starożytni astronomowie widzieli wszystkie największe symbole masonerii w gwiazdach. Syriusz wciąż błyszczy w naszych lożach jako płonąca gwiazda (l'Etoile Flamboyante). Słońce jest symbolizowane jako punkt w kole, natomiast Księżyc i Merkury lub Anubis, jako trzy wielkie światła loży."

506. "Płonąca gwiazda w naszych lożach, jak już powiedzieliśmy, reprezentuje syriusza, anubisa, czy Merkurego, opiekuna i przewodnika dusz. Nasi starożytni angielscy bracia również uważali ją za symbol Słońca. W dawnych tekstach pisali: "Płonąca gwiazda lub Gloria w centrum odsyła nas do tego wielkiego, świecącego ciała niebieskiego- Słońca, które oświeca Ziemię a jego genialny wpływ rozdziela  błogosławieństwa na ludzkość." Mówi się również, w tych wykładach, iż jest godłem rozwagi. Słowo Prudentia (rozwaga) oznacza w pierwotnym i najpełniejszym znaczeniu, zdolność przewidywania i dlatego płonąca gwiazda została uznana za symbol wszechwiedzy, lub wszystko widzącego oka, co dla pradawnych było słońcem."

Symbol wszystko widzącego oka jest tak rozpowszechniony niemalże w każdym kraju świata, że przykłady można znaleźć dookoła siebie. Najbardziej jednak eksponowany jest przez zmilitaryzowany system kultury Hollywood emanujący na cały świat.


Na kolejnym stopniu XXVI Pike pisze, iż Chrześcijaństwo niczym się nie różniło od innych misteriów, gdzie istniał system wtajemniczenia, który oprócz czasów prześladowań w pierwszych wiekach trwał nadal w kolejnych stuleciach. Jednym słowem według Pikea nie ma różnicy, w tym względzie, między wszelkimi systemami pogańskimi a chrześcijaństwem. Opierając się na tym prezentuje systemy gnostyckie, opierające się na systemach pogańskich jako część ukrytych misteriów chrześcijaństwa.

Jeśli chodzi o tradycje czy kalendarz świąt chrześcijańskich to jest wiadomym, iż wiele elementów było w istocie zaczerpniętych z religii pogańskich. Dla przykładu świętom pogańskim po prostu zmieniano nazwy na chrześcijańskie pozostawiając kalendarz obrzędów bez zmian. Podobnież wiele obrzędów przeszło do Chrześcijaństwa z religii mitrastycznej.

XXVI. Książę miłosierdzia lub szkocki trynitarianin.
str. 525 "Zatem masoneria nie odrzuca żadnej prawdy i nie uczy niewiary w żadne credo, z wyjątkiem tego, gdy takie wyznanie może obniżyć wzniosłe oszacowanie bóstwa, degradując go do poziomu ludzkich namiętności, zaprzeczając wywyższonemu przeznaczeniu człowieka, kwestionować dobroć i wspaniałomyślność najwyższego boga, atakować wielkie filary masonerii, wiary, nadziei i miłości, lub wpajać niemoralności i lekceważenie czynnych obowiązków zakonu. Masoneria jest kultem w którym wszyscy mogą się zjednoczyć..."

str. 531 "Ziemia od wielu stuleci poruszająca się wokół Słońca, jest kostnicą, parującą i cuchnącą ludzką krwią, krwią zabitego brata przez brata ze względu na opinie, która to krew wsiąkła i zanieczyściła wszystkie jej żyły. I stała się ziemia horrorem względem jej sióstr we wszechświecie.

Jeśli wszyscy ludzie byli by masonami, i byli by całym sercem posłuszni jej łagodnym i delikatnym naukom, świat byłby rajem, natomiast nietolerancja i prześladowanie czyni z niego piekło. Bo to jest masońskie kredo: wierzę w nieskończoną dobroć boga, mądrość i sprawiedliwość: nadzieję na ostateczny triumf dobra nad złem, i idealną harmonię jako ostateczny wynik wszystkich ugód i rozdźwięków wszechświata, i być dobroczynnym jak bóg, względem niewierzących, błędów, szaleństw i wad ludzkich: by dla wszystkich stworzyć wielkie braterstwo."


Dalej na str 546 Pike pisze, iż “Św Chryzostom i Augustyn mówili o inicjacji ponad pięćdziesiąt razy. Św Ambroży pisze do tych, którzy przeszli inicjację a inicjacja była czymś więcej aniżeli chrztem, lub dopuszczeniem do kościoła, ale odnosił się do inicjacji do misteriów. Ochrzczonym i tym którzy przeszli inicjacje były objawiane misteria religii; były one trzymane w tajemnicy przed katechumenem, który był jedynie dopuszczony do słuchania Pisma i zwykłych dyskursów, przy czym misteria, były zastrzeżone dla wiernych, i nigdy nie były omawiane.”

Pike podaje jeszcze wiele “przykładów” dla kontynuacji misteriów wśród chrześcijan. Patrząc na setki lat trwania kościoła trudno oczywiście założyć, iż nikt z wierzących nie był zaangażowany w tego typu misteria i że działania np inkwizycji były jedynie podyktowane wyszukiwaniem na siłę wyznawców diabła. Misteria te, pisze były w pełni realizowane przez systemy gnostyckie w których systemy pogańskie i przede wszystkim kabała są centralnym punktem. Filozofia kabalistyczna jak dalej zobaczymy dominuje w światopoglądzie masonerii.

str. 567 “Adam, którego dusza była z boskiego światła, tworzonego przez eony, a jego ciało z materii, należał do obu imperiów, światła i ciemności. Aby zapobiec natychmiastowej ucieczce światła, demony zabroniły Adamowi jeść owoce "poznania dobra i zła", dzięki którym poznał by imperium Światła i Ciemności." pisze Pike opisując system gnostycki/kabalistyczny. "Posłuchał się jednak anioła światła nakłaniającego go by naruszył to prawo i dał mu środki za pomocą których zwyciężył, jednak demony stworzyły Ewę, która uwiodła go w akcie zmysłowości, który go osłabił i związał go na nowo więzami materii. Proces ten powtarza się w każdym przypadku, każdego żyjącego mężczyzny. Aby uratować duszę, uwięzioną w ciemności, zasada światła lub geniusz słońca, działa by odkupić świat intelektualny, z którego jest rodzaju, który przyszedł na świat by objawić się wśród ludzi. Światło pojawiło się w ciemności, lecz ciemność go nie przemogła, według słów świętego Jana. Światło nie może zjednoczyć się z ciemnością. Jednak przyjęło wygląd ludzkiego ciała, i przyjęło imię Chrystusa w Mesjaszu, tylko w celu dostosowania się do języka żydów.”

[...] "Oto prawdziwa masońska trójca; powszechna/uniwersalna dusza, myśl w duszy, słowo lub myśl wyrażona, trzy w jednym, w trynitarnej Ecossais."

XXVIII. Rycerz słońca, lub książę adept.
"W misteriach, gdziekolwiek były praktykowane, uczono prawd prymitywnego objawienia, tj istnienie jednej wielkiej istoty, nieskończonej i przenikającej wszechświat, która była czczona bez przesądów, a jej cudowny charakter, istota i atrybuty były przekazywane tym którzy przeszli inicjację, podczas gdy pospół przypisywał jego dzieła bogom drugiego stopnia, spersonifikowanym i wyizolowanym z Niego ku niepodległości. Prawdy te zostały ukryte przed zwykłymi ludźmi za zasłoną a misteria rozpowszechniono w każdym kraju, które nie przeszkadzając popularnym wierzeniom, prawdom, sztuce, nauce, mogły być znane tym, którzy byli w stanie je zrozumieć i utrzymać prawdziwe doktryny nienaruszonymi, które to ludzie, skłoni do zabobonu i bałwochwalstwa w żadnym wieku nie byli w stanie utrzymać, co wiele dziwnych aberracji i przesądów obecnie udowadnia, bardziej teraz niż dotychczas."

[...] "Masoneria jest identyczna ze starożytnymi misteriami, i jest nimi w tym kwalifikowanym sensie, że stanowi ona niedoskonały obraz ich blasku; jest jedynie ruinami ich wielkości, i systemem, który doświadczył progresywnych zmian, będących owocem społecznych wydarzeń i okoliczności politycznych. Po opuszczeniu Egiptu, misteria zostały zmodyfikowane by dostosować je do zwyczajów różnych narodów, pośród których zostały wprowadzone. Choć pierwotnie bardziej moralne i polityczne niż religijne, wkrótce stały się dziedzictwem kapłanów, i zasadniczo religii, choć w rzeczywistości ograniczając władzę kapłańską, poprzez nauczanie inteligentnych świeckich głupoty i absurdalności wierzeń ludu."

Przeciwko masonerii. #7
Prisonplanet.pl
Polska
2013-02-27

Nauka i technologia
Kontynuacja artykułu: Przeciwko masonerii. #6

Na kolejnym XXX stopniu Albert Pike wyjawia sekret dla jakiej organizacji masoneria jest frontem. Wyjawia również cele tej organizacji.

XXX Rycerz Kadosh.
"Anti-masońscy, zdrajcy i krzywoprzysięzcy i niektórzy polityczni obwiesie, oczyścili masonerię przez prześladowania i tak okazali się być jej dobroczyńcami, bo ten, który jest prześladowany, wzrasta. Dla nich obecna popularność (masonerii) wynika ze zdewaluowanych stopni, a inwazja jej lóż, które nie są już Sanktuariami, przez tłumy, wynika z ich przepychu, widowiskowości i przesadnej wystawności.

[...] Teraz, z grobu, w którym zgnili zabici przez niego, Klemens piąty wyje przeciwko następcom jego ofiar, w przemówieniu
Allocution of Pio Nono, przeciw wolnej masonerii. Duchy zmarłych templariuszy nawiedzają Watykan i przeszkadzają drzemiącemu, sparaliżowanemu papiestwu, które obawiając się umarłych, wykrzykuje swoje ekskomuniki i klątwy bezsilne wobec żyjących. To jest wypowiedzenie wojny, i było potrzebne by wzbudzić apatię i obojętność do działania.

str. 816 "Ta idea przyświecała tworzeniu wielkich zakonów, tak często w stanie wojny z świeckimi władzami, kościelnymi i cywilnymi. Jej realizacja była również marzeniem dysydentów sekty gnostyków czy Illuminatów, którzy udawali, że łączą wiarę z prymitywnymi tradycjami chrześcijaństwa Św Jana.

Wreszcie stało się to zagrożeniem dla kościoła i społeczeństwa, gdy bogaty i rozwiązły zakon, zbudowany na tajemniczych doktrynach kabały, wydawało się iż obrócił
się przeciwko prawowitej władzy, konserwatywnej zasadzie hierarchii i zagroził całemu światu ogromną rewolucją. Templariusze, których historia jest tak słabo znana byli tymi okropnymi spiskowcami. W 1118 r. dziewięciu rycerzy krzyżowców na Wschodzie, wśród których byli Geoffroi de Saint-Omer i Hugues de Payens, oddali się religii i złożyli przysięgi przed patriarchą Konstantynopola, który był zawsze potajemnie lub otwarcie wrogi wobec Rzymu od czasów Photiusa.

Zadeklarowanym celem templariuszy była obrona chrześcijan, którzy przybyli by odwiedzać święte miejsca: natomiast ich tajnym celem było ponowne zbudowanie świątyni Salomona na kształt tej z wizji Ezechiela."

"Templariusze, lub ubodzy żołnierze Świętego Domu Świątyni mieli być stworzeni, biorąc jako model z Biblii, Wojowników-masonów Zorobabela, który pracowali trzymając miecz w jednej ręce i kielnię w drugiej. Dlatego miecz i kielnia były insygniami templariuszy, którzy następnie, jak zobaczymy ukryli się pod nazwą Braci Masonów.”

Dalej Pike pisze o joanickich, gnostyckich i kabalistycznych misteriach templariuszy i opisuje historię  powstania i upadku zakonu.

"Joannici przypisywali świętemu Janowi, założenie ich tajnego Kościoła a wielki duchowny sekty przyjął tytuł Christosa, namaszczonego lub konsekrowanego i twierdził, że jest przez nieprzerwaną sukcesję następcą Św Jana. Ten, który w okresie powstania Zakonu Świątyni, powoływał się na te wyimaginowane prerogatywy, nazywał się THEOCLET, a znając Huguesa De Payensa, wprowadzil go do miseriów a przedstawiając mu nadzieje, że będzie jego następcą jako najwyższy Kapłan i naczelny członek rodziny królewskiej w końcu wyznaczył go na swojego następcę. W ten sposób Zakon Rycerzy Świątyni (templariuszy) był od samego jego początku poświęcony opozycji wobec tiary Rzymu i korony Królów a Apostolat kabalistycznego gnostycyzmu przyświecał jego wodzom.

Sam Św Jan był ojcem gnostyków, a aktualne tłumaczenie jego polemiki z sektami heretyckimi i pogan, którzy zaprzeczali, że Chrystus był Słowem, jest w całkowicie nieprawdziwe, lub przynajmniej źle zrozumiane, w całym duchu tej Ewangelii."

"Tendencje i założenia Zakonu były otoczone głęboką tajemnicą. Zewnętrznie wyznawał on najdoskonalszą ortodoksję. Jedynie przywódcy znali cel zakonu: podwładni podążali za nimi bez zastanowienia."

str. 818 "Aby zdobyć wpływy i bogactwo, a następnie by budować intrygi na potrzeby walki, joannickie lub gnostyckie i kabalistyczne dogmaty, były przedmiotem i środkiem przedkładanym inicjowanym braciom. Papiestwo i rywalizujące monarchie, mówiono do nich: są
w tych dniach kupione i zaprzedane, stały się skorumpowane, a jutro, być może, zniszczą siebie nawzajem. Wszystko to stało się dziedzictwem świątyni:.. Świat wkrótce przyjdzie do nas jako monarchów i papieży. Ustanowimy równowagę we wszechświecie i będziemy władcami nad Władcami Świata."

"Templariusze, jak wszystkie inne tajne zakony i stowarzyszenia, miał dwie doktryny, jedną ukrytą i zastrzeżoną dla Mistrzów, którą był Joannizm; i publiczną, którą była wiara rzymskokatolicka. W ten sposób oszukiwali przeciwników których zamierzali wyprzeć. Stąd wolna masoneria, wulgarnie wyobraża sobie, że rozpoczęła się od dionizyjskich architektów lub niemieckich kamieniarzy, którzy przyjęli Św Jana Ewangeliste jako jednego z patronów, wiążąc się z nim, aby nie wzbudzić podejrzeń Rzymu. Św Jan Chrzciciel potajemnie przedstawiał siebie jako potomek kabały i Essenizmu."

[...] W co przywódcy zakonu naprawdę wierzyli i nauczali, jest wskazane adeptom przez podpowiedzi zawarte w wysokich stopniach wolnej masonerii, oraz symbolach, które rozumieją jedynie Adepci. [Niebieskie stopnie (pierwsze trzy) są jedynie przedsionkiem portalu świątyni. Część symboli znajduje się  przy przyjmujących inicjacje by celowo wprowadzić ich w błąd przez fałszywe interpretacje. Celem nie jest to by je zrozumieli, ale by byli przekonani, że je rozumieją. Ich prawdziwe objaśnienie jest zarezerwowane dla adeptów książąt masonerii. Całe ciało Sztuki Królewskiej i kapłańskiej było ukryte tak starannie, wieki temu, w wysokich stopniach, że nawet obecnie nie jest możliwe rozwiązanie wielu zagadek, które zawierają. Wystarczy by masy tych tak zwanych masonów, wyobrażały sobie, że wszystko znajduje się w niebieskich stopniach by próby tych którzy wyprowadzają ich z błędu spełzły na niczym, i bez prawdziwej nagrody by nie naruszali swoich obowiązków jako adepci.

Dale na str. 820 Pike kontynuuje nt Templariuszy "Ich dewizą było, aby stać się bogatymi, aby kupić świat. I tak się stało, w 1312 roku posiadali tylko w Europie ponad dziewięć tysięcy seignories. Bogactwa były płycizną na której zatonęli. Stali się bezczelni, nierozsądnie pokazując swoją pogardę dla religijnych i społecznych instytucji, które zmierzali obalić. Ich ambicja była dla nich śmiertelna. Ich plany zostały odgadnięte i powstrzymane. [Rzym, bardziej nietolerancyjny wobec herezji niż występku i przestępczości, zaczął obawiać się zakonu, a strach jest zawsze okrutny. Rzym zawsze uważał prawdę filozoficzną za najbardziej niebezpieczną herezję, i nigdy nie przeceniał fałszywych oskarżeń, za pomocą których można zmiażdżyć wolną myśl.] Papież Klemens V i Filip le Bel dał sygnał Europie, a Templariusze będący w ogromnej sieci zostali aresztowani, rozbrojeni i wrzuceni do więzienia. Nigdy zamach stanu nie był dokonany przy tak potężnym i skoordynowanym działaniu. Cały świat osłupiał, i niecierpliwie czekał na dziwne informacje z procesu, które odbijały się echem przez wieki.[...] Templariusze byli poważnie oskarżeni o plucie na Chrystusa i o zaprzeczanie istnienia Boga na swoich przyjęciach, o wiele plugawości, rozmowy z żeńskimi diabłami i kult potwornego bożka. Koniec dramatu jest dobrze znany, i jak Jacques de Molai i jego towarzysze zginęli w płomieniach. Ale przed egzekucją, szef przeklętego zakonu zorganizował i ustanowił to co potem zaczęto nazywać okultyzmem, hermetyzmem lub szkocką masonerią. W mroku więzienia, Wielki Mistrz stworzył cztery metropolitalne loże, w Neapolu na Wschodzie, w Edinburgu na Zachodzie, w Sztokholmie na północy, a na południu do Paryża. [Inicjały jego imienia, J∴ B∴ M∴ można znaleźć w takiej samej kolejności, w pierwszych trzech stopniach, to tylko jeden z wielu dowodów, że takie były początki nowoczesnej wolnej masonerii."

[...] [Zakon zniknął natychmiast. Jego majątek i bogactwa zostały skonfiskowane, tak że wydawało się, iż przestał istnieć. Niemniej jednak żył, pod innymi nazwami i był dowodzony przez nieznanych przywódców, ujawniając się tylko tym, którzy przechodząc przez szereg stopni okazali się godnymi by powierzyć im niebezpieczną tajemnicę. Nowe zakony, które stylizują się na Templariuszach przyjęły nazwę, do której nie mają tytułu.] "

Dalej Pike pisze, iż pierwszym jawnym stowarzyszeniem/organizacją Teplariuszy byli Różokrzyżowcy. Następnie pojawił się Swedenborg ze swoim systemem. Te jednak organizacje jak wiadomo z historii nie miały masowego charakteru. Stworzono więc masonerię, która z sukcesem dokonała zemsty na królu Francji.

"Następcy starożytnych adeptów różokrzyżowców, rezygnując stopniowo z ascetycznej i hierarchicznej nauki przodków nt inicjacji, stali się mistyczną sektą, zjednoczoną z wieloma templariuszami, łącząc dogmaty obydwu ruchów i wierząc, że są wyłącznymi depozytariuszami tajemnic ewangelii świętego Jana, widząc w jej motywach alegoryczną serię rytuałów właściwych do ukończenia inicjacji."

[...] "System Swedenborga był niczym innym niż kabalizmem minus zasada hierarchii. Jest świątynią, bez filarów i fundamentu. "

"Cagliostro był Agentem Templariuszy, i dlatego napisał do masonów w Londynie, że nadszedł czas, aby rozpocząć pracę nad odbudową świątyni Wiekuistego. Wprowadził do masonerii nowy ryt zwany Egipskim i usiłował reanimować tajemniczy kult Izydy. Trzy litery L ∴ P∴ D∴ na jego pieczęci, były inicjałami słów "Lilia pedibus destrue;" deptać pod stopami lilię [Francję] a masoński medal z XVI lub XVII wieku miał wygrawerowany miecz ścinający łodygę lilii i słowa "talem dabit ultio messem," taki plon przyniesie zemsta."

"Loża zainaugurowana pod auspicjami Rousseau, genewskiego fanatyka, stała się ośrodkiem ruchu rewolucyjnego we Francji, a Książę krwi królewskiej poszedł tam przyrzec zniszczenie następców Philippe le Bela na grobie Jacquesa de Molai. Rejestry Zakonu Templariuszy potwierdzą, że Regent, Duc d'Orleans, był Wielkim Mistrzem tego potężnego tajnego stowarzyszenia, a jego następcami byli Duc de Maine, Książę Bourbon-Condé, i Duc de Cosse- Brissac. Templariusze narazili króla; następnie uratowali go przed gniewem ludu, aby bodburzyć wściekłość i doprowadzić do katastrofy, przygotowanej przez wieki; to był szafot, żądana zemsta Templariuszy."


str. 824 "Tajni sprawcy rewolucji Francuskiej poprzysięgli obalić tron i ołtarz na grobie Jacquesa de Molai. Kiedy Ludwik XVI został stracony, połowa dzieła została wykonana, i odtąd armia świątyni kieruje wszystkie swoje wysiłki przeciwko papieżowi."

Przeciwko masonerii. #8
Prisonplanet.pl
Polska
2013-03-10

Nauka i technologia
Kontynuacja artykułu: Przeciwko masonerii. #7

Na kolejnym, XXXI stopniu opisany jest system prawa, naturalnego prawa, poprzez obserwację którego, pisze Pike można wnioskować co jest sprawiedliwe a co nie.  Niemniej jednak pisze, iż nie jest możliwym by zrozumieć moralność wszechświata. Jednym słowem pisze on o systemie przetrwania najlepiej dostosowanych, który w pełni rozwinął się na początku XX wieku.

XXXI Wielki Inspektor Dowódca Inkwizytor [Inspektor Inkwizytor.]
"Osobliwym i głównym symbolem tego stopnia jest Tetraktys Pitagorasa, zawieszony na wschodzie, gdzie zwykle błyszczy święte słowo lub litera, w ten sposób, reprezentująca Bóstwo. Jego dziewięć zewnętrznych punktów tworzy trójkąt, naczelny symbol masonerii, z wieloma znaczeniami, które znasz.""Dla nas, boki trójkąta reprezentują trzy główne atrybuty bóstwa, które stworzyło, a teraz, jak nigdy dotąd, wspiera, utrzymuje i prowadzi wszechświat w jego wiecznym ruchu; te trzy boki wspierają świątynię masońską, będącą emblematem kosmosu: - Mądrość, lub Nieskończona Boska Inteligencja, siła, lub władza, nieskończona wola boża, i piękno, oraz Nieskończona Boska harmonia, odwieczne prawo, na mocy którego nieskończone miriady słońc i światów rozbłyskują naprzód w ich nieustannych rewolucjach, bez zderzenia lub konfliktu, w nieskończonej przestrzeni i zmianach i ruchach są prawem wszystkich stworzonych bytów.

[...] Nasza mała miara sprawiedliwości nie jest miarą Boga. Jego sprawiedliwość nie wymaga od nas, aby przynieść ulgę ciężko pracującym milionom, aby wyzwolić chłopa czy niewolnika, niezdolnego by być uwolnionym od wszelkiej kontroli."


Na ostatnim XXXII stopniu masonerii opisanym w Morals and Dogma, po którym mason może wejść na XXXIII stopień Pike kończy system wtajemniczania adepta. Przez trzydzieści dwa stopnie Pike daje kolejne, mylne definicje tego czym jest i czym się zajmuje i dokąd dąży masoneria. Na ostatnim stopniu informuje m.in, iż jest to po prostu system zajmujący się magią do której kluczem są kabalistyczne pisma żydowskie.XXXII. Doskonały książę królewskiego sekretu. [Mistrz królewskiego sekretu]
"Okultystyczna nauka starożytnych królów została ukryta w cieniu starożytnych misteriów: została ona w niedoskonały sposób ujawniona czy raczej zniekształcona przez gnostyków: co było domysłem, że w niej templariusze skrywali swoje zbrodnie; a która to nauka została otoczona zagadkami, które wydają się nieprzeniknione, w obrzędach najwyższej masonerii.

[...] Zmierz róg stworzenia, i pomnóż tę przestrzeń w proporcjonalnej progresji a cała nieskończoność będzie pomnażać swoje okręgi wypełnione wszechświatami, które przejdą w proporcjonalnych segmentach między idealnymi i rozciągającymi się ramionami twojego cyrkla. Załóżmy teraz, że z każdego punktu nieskończoności nad tobą ręce trzymają inny cyrkiel lub węgielnicę
, linie Niebiańskiego trójkąta spotkają się z Cyrklem Nauki, tworząc tajemniczą gwiazdę Salomona (heksagon)."Dalej na stronie 841 Pike pisze "Wszystkie hipotezy naukowo prawdopodobne są ostatnim blaskiem półmroku wiedzy, lub ich ostatnim cieniem. Wiara zaczyna się tam gdzie rozum pada wyczerpany. Poza ludzkim rozumem jest boski rozum, względem naszej słabości wielki absurd, nieskończony absurd, który zaskakuje nas i to w co wierzymy. Dla mistrza, cyrkiel wiary jest powyżej węgielnicy rozumu, ale oba spoczywają na Piśmie Świętym i łączą się z płonącą gwiazdą prawdy. Wszystkie oczy nie widzą podobnie. Nawet widoczne stworzenie nie wydaje się, dla wszystkich, którzy nań patrzą, z jednej postaci i jednego koloru. Nasz mózg jest książka drukowaną wewnątrz i na zewnątrz, a dwa zapisy są, u wszystkich ludzi, mniej lub bardziej mylące.

Podstawowa tradycja jedynego objawienia została zachowana przez kapłaństwo Izraela pod nazwą "Kabały". Kabalistyczna doktryna, która była również dogmatem Magów i Hermesa, została zawarta w Sepher Yetsairah, w Zoharze, i Talmudzie. Według tej doktryny, absolut jest postacią, w której zawiera się słowo, słowo, które jest oświadczeniem i wyrażeniem bytu i życia. Magia jest tym, czym jest; jest sama w sobie, podobnie jak matematyka, dokładną i absolutną nauką o naturze i jej prawach. Magia jest nauką starożytnych magów: a religia chrześcijańska, która nałożyła milczenie na wyrocznie, i położyła kres prestiżowi fałszywych bogów, samemu szanuje tych Mędrców, którzy przybyli ze wschodu, prowadzeni przez gwiazdę, by adorować Zbawiciela świata w kołysce. Tradycja także daje magom tytuł "królów", ponieważ inicjacja w magię stanowi rzeczywistą królewskość, i ponieważ wielka sztuka magów jest tytułowana przez wszystkich adeptów jako "królewska sztuka" lub święte królestwo lub imperium, Sanctum Regnum.

[...] Ortodoksyjne tradycje były sprowadzone z Chaldei przez Abrahama. One panowały w Egipcie w czasach Józefa, razem z wiedzą na temat prawdziwego Boga. Mojżesz wyniósł ortodoksję z Egiptu, i w tajemnych tradycjach Kabały znajdujemy teologię w pełni, doskonałą, niepowtarzalną, jak ta, która w chrześcijaństwie jest najbardziej wspaniała i najlepiej wyjaśniona przez Ojców i Doktorów, z całą logiką i harmonią, która nie jest jeszcze przedstawiona światu, by ją zrozumiał. Zohar, który jest kluczem do Świętych Ksiąg, otwiera również wszystkie głębie i światła, wszystkie niejasności, antyczne mitologie i nauki pierwotnie ukryte w sanktuarium. Jest prawdą, że Sekret tego klucza musi być znany, aby umożliwić korzystanie z niego. Nawet dla najbardziej przenikliwych umysłów, które nie przeszły inicjacji tajemnice Zoharu, są absolutnie niezrozumiałe i niemalże nieczytelne.

[...] Dwie wielkie kolumny świątyni, które symbolizują wszechświat są koniecznością lub wszechmogącą wolą bożą, której nic nie może się sprzeciwić, ani wolność ani wolna wola jego stworzenia. Jest to dla naszego ludzkiego rozumu antagonistycznym, z tego samego powodu nie jesteśmy w stanie pojąć, jak może to być zrównoważonym. Nieskończona moc i mądrość może tak zaplanować wszechświat i nieskończoną sukcesję by pozostawić człowiekowi swobodę działania i, przewidując to, co każdy z nich w każdej chwili pomyśli i zrobi, aby z każdej wolnej woli i wolnego działania stworzyć narzędzie realizacji swoich ogólnych celów. Nawet człowiek, przewidujący czyn kogoś innego, w żaden sposób nie wpływa na nie, nawet gdy go kontroluje lub gdy na niego oddziałuje. Bóg może użyć te działania jako instrument do realizacji własnych celów."


Te dwie wielkie kolumny świątyni, Jachyn i Boaz zostały symbolicznie zniszczone jako część misterium dla  wtajemniczonych:"Nieskończona Mądrość Boża przewiduje co każdy zrobi, używając tego jako instrumentu, przez wysiłek nieskończonej mocy, nie kontrolując ludzkiego działania by zniszczyć wolność. Wynikiem tego jest harmonia, trzecia kolumna, która podtrzymuje lożę. Ta sama harmonia wynika z równowagi konieczności i wolności. Wola Boża nie jest ani na chwilę pokonana ani udaremniona, i to jest Boskie Zwycięstwo; On nie kusi, ani nie zmusza ludzi by czynili zło, a tym samym jego nieskończona chwała pozostaje nienaruszona. Wynikiem jest stabilność, spójność, i trwałość we Wszechświecie, i niepodzielnym dominium i autokracji w Bóstwie. I to, zwycięstwo, chwała, stabilność i dominium, są czterema ostatnimi Sephiroth Kabały.

Ja jestem, powiedział Bóg do Mojżesza, to co jest, zawsze było i będzie na wieki.

Jednak sam Bóg, w Jego niezamanifestowanej istocie, wyobraził świat jednak nie tworząc go i jako taki, Sam nie posiadał jeszcze imienia. Taka była doktryna wszystkich starożytnych mędrców, i to jest wyraźnie zadeklarowane w Kabale.  יהוה (tetragrammaton
JHWH Jehowa) jest nazwą Bóstwa przejawiającą się w jednym akcie stworzenia, a zawierającym się w nim samym, w idei i rzeczywistości, cały wszechświat, który przybierze formę i będzie materialnie rozwinięty w kolejnych wiekach. Ponieważ Bóg zawsze był, więc zawsze myślał. Wszechświat ma początek w Boskiej Myśli, która została wypowiedziana, - przez samo Bóstwo. Czas trwania wszechświata jest tylko punktem w połowie drogi na nieskończonej linii wieczności, a Bóg nie był obojętny lub nietwórczy w wieczności, która ciągnie się za tym punktem. Archetyp Wszechświata zawsze istniał w Boskim Umyśle. Słowo od początku było u Boga, i Bogiem było. Niepojęte imię nie wyraża samej istoty, ale absolut, objawiony jako byt lub istnienie. Istnienie lub byt, mówili filozofowie, jest ograniczeniem, a Bóstwo nie jest ograniczone, ani określone, ale może być ewentualnie, poza tym, co jest, było i będzie. Odwracając litery niepojętego imienia, a następnie dzieląc je, staje się bi-seksualne, jak słowo יה (google tłumaczy to jako "Gruzja"), Yud-He lub JAH co ujawnia sens niejasnego języka Kabały i jest Najwyższym, którego kolumny Jachyn i Boaz są symbolem. "Na obraz Boga", jak nam powiedziano, "Bóg stworzył człowieka, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich" i pisarz, symbolizując boskość człowieka, potem mówi, że kobieta, początkowo była zawarta w mężczyźnie, została wzięta z jego boku. I tak Minerva, bogini mądrości, została zrodzona, kobieta w zbroi, z mózgu Jowisza; Izyda była siostrą, zanim stała się żoną Ozyrysa, oraz Brahm, źródło wszystkiego, Bóg bez płci stworzył Maye, matkę wszystkiego co jest."

[...] “Hermafrotydyczna postać (na symbolu XXXII stopnia) jest symbolem podwójnej natury w starożytności przypisanej bóstwu, jako generator i wytwórca, jak Brahma i Maya wśród Arian, Ozyrys i Izyda u Egipcjan. Słońce było mężczyzną, więc Księżyc był kobietą, a Isis była zarówno siostrą jak i żoną Ozyrysa. Cyrkiel, jest zatem hermetycznym Symbolem kreatywnego bóstwa, a węgielnica jest produktywną ziemią lub Wszechświatem. Z niebios przyszła duchowa i nieśmiertelna część człowieka, z Ziemi jego materialna i śmiertelna część. Hebrajska księga Genesis mówi, że YEHOUAH ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia. Przez siedem sfer planetarnych, reprezentowanych przez mistyczną drabinę mitriastycznych Inicjacji, i przez to, co Jakub ujrzał we śnie (nie z trzech, lecz z siedmiu stopni), dusze, które emanowały z Bóstwa, zstępowały by były zjednoczone z ich ludzkimi ciałami i przez te siedem sfer muszą ponownie się wznieść, aby powrócić do ich genezy i zamieszkać w łonie Bóstwa. Cyrkiel jest zatem, symbolem Nieba, przedstawia duchową, intelektualną i moralną część tej podwójnej natury ludzkości, a kwadrat/sześcian, jako symbol Ziemi, jest jego materialną, zmysłową, i częścią podstawy.”

Masoneria jak również inne gnostyckie stowarzyszenia nigdy nie zrezygnowały z celu doprowadzenia człowieka do idealnego stanu, jaki wierzą, że był idealnym odzwierciedleniem obrazu boga, przed upadkiem, przed separacją Ewy. Cel ten najprościej rzecz ujmując jest możliwym do zrealizowania jeśli człowiek ponownie stanie się harmafrodytą, odzwierciedlając kabalistyczny obraz “boga”, który jak pisze Pike jest “bi-seksualny”. Upadek Adama był spowodowany odseparowaniem Ewy z jego ciała, tak twierdzą. Perfekcja ma być uzyskana przez odwrócenie tego procesu. Pytanie jednak o jakiego boga chodzi? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w pismach hermetycznych, kabalistycznych i okultystycznych; chodzi mianowicie o hermafrodytycznego kozła, który jest uniwersalnym symbolem szatana.  W masonerii symboliczny proces transformacji w kierunki perfekcji opisany jest w następujący sposób: Duchowy cyrkiel przynosi prawo z niebios do świata na dole (węgielnica). Idealna unia jest perfekcyjną równowagą i symbolem perfekcyjnego człowieka (heksagon). Patrz trzeci obraz w tym artykule.

Przeciwko masonerii. #9
Prisonplanet.pl
Polska
2013-03-11

Nauka i technologia
Kontynuacja artykułu: Przeciwko masonerii. #8

Dalej Pike pisze “Ze wzajemnej akcji i reakcji każdej z tych par przeciwieństw i sprzeczności wynika, to co wraz z nimi tworzy trójkąt, co dla wszystkich starożytnych mędrców wyrażało symbol Bóstwa; od Ozyrysa i Izydy, Har-oeri, mistrza światła, życia, i kreatywnego świata. W kątach jednej podstawy, symbolicznie, znajdują się trzy kolumny, które wspierają lożę, będącą symbolem wszechświata, te kolumny oznaczają mądrość, moc i harmonię lub piękno. Jednym z tych symboli, który można znaleźć na obrazie I stopnia (ucznia), uczy tej ostatniej lekcji masonerii. Jest to trójkąt prostokątny, reprezentujący człowieka, jako związek ducha i materii, boskiej i ludzkiej materii. Podstawa, mierzona liczbą 3, co jest liczbą Trójkąta, reprezentuje bóstwo i boskość; prostopadła, mierzona liczbą 4, co jest liczbą kwadratu, reprezentuje Ziemię, pierwiastek materialny, i ludzki;  oraz przeciwprostokątna, mierzona liczbą 5, reprezentuje to co jest stworzeniem wynikającym z boskiej i ludzkiej unii, duszy i ciała; kwadrat 9 i 16, z podstawy i prostopadła, dają w sumie 25, z czego pierwiastek kwadratowy jest 5, miarą przeciwprostokątnej.”

Aby zrozumieć o czym pisze autor w tym ustępie należy sięgnąć do starożytnej symboliki obecnej w szkole podstawowej, w misteriach jak również w masonerii. Chodzi mianowicie o twierdzenie Pitagorasa, którego autor, był twórcą ezoterycznej szkoły w 5 wieku p.n.e. Szkoła ta miała wielki wpływ na szkołę platońską, systemy hermetyczne, gnostyckie i alchemię. Podstawa 3 reprezentuje bóstwo, prostopadła 4 reprezentuje matkę a przeciwprostokątna 5 reprezentuje to co jest zrodzone przez ich połączenia, tzn święte dziecko. Ta symbolika w masonerii reprezentuje narodziny mesjasza, władcę świata, który obejmie zwierzchność nad całym światem. Symbolika ta jest szeroko promowana przez ruch New Age, który został stworzony przez masonerię powiązaną z ruchem Teozoficznym.

W filmie poniżej omówiony jest szeroko ruch New Age i jego cele:


OGLĄDAJ DALEJ>>>

“I jak w każdym trójkącie perfekcji, jeden to trzy, a trzy są jednym, tak człowiek jest jeden, choć jest podwójnej natury, a osiąga on cel swego bytu tylko wtedy, gdy dwie natury w nim będące, są w stanie równowagi, a jego życie jest sukcesem tylko wtedy, gdy istnieje również w harmonii i pięknie, podobnie jak wielkie harmonie Boga i wszechświata. Takie mój bracie, jest prawdziwe Słowo mistrza Masona, taki prawdziwy KRÓLEWSKI SEKRET, co sprawia, że jest możliwe, i wreszcie uczyni prawdziwym, święte imperium prawdziwego masońskiego bractwa.”

O jakiej jednak harmonii człowieka i jakim świętym imperium dokładnie mówi Albert Pike?

Święte imperium o jakim pisze Pike dokładnie opisał cytowany już wcześniej mason Manly P. Hall w książce pt The Secret Destiny of America. Na stronie 79 czytamy “Wszystkie te grupy należą do tego co nazywamy Zakonem Poszukiwaczy (The Order of the Quest). Wszystkie poszukiwały jednej i tej samej rzeczy... Tą jedną rzeczą jest idealny porządek społeczny... rząd króla-filozofa.”


Albert Pike sam pisał o idealnym rządzie, który nadejdzie. Pisał o światowym rządzie, świętym imperium masonerii i w jaki sposób to imperium ma być ustanowione. Udokumentowane jest to w liście Alberta Pikea do Giuseppe Mazziniego (głównego rewolucjonisty, masona działającego w Europie) datowanym na 1871 rok. Albert Pike, ówczesny mistrz zakonu masonerii opisuje w nim przyczyny i skutki nadchodzących wojen. Pike pisze, że tworząc III wojnę światową; ci którzy dążą do dominacji nad światem sprowokują największy kataklizm społeczny jakiego świat nie widział.

Albert Pike do Giuseppe Mazziniego 15 czerwiec 1871:
"Pierwsza wojna światowa, musi być zaprowadzona w celu umożliwienia illuminatom obalenie władzy caratu w Rosji i uczynienie tego kraju twierdzą ateistycznego komunizmu. Rozbieżności spowodowane przez "agentów" pomiędzy Brytyjczykami a germańskim Imperium zostaną wykorzystane do podsycenia wojny. Pod koniec wojny, komunizm zostanie zbudowany i wykorzystany w celu zniszczenia innych rządów oraz w celu osłabienia religii ".

"II wojna światowa musi być zaprowadzona przez wykorzystanie różnic między faszystami i syjonistami politycznymi. Ta wojna musi być przeprowadzona tak aby nazizm został zniszczony a syjonizm polityczny był wystarczająco silny, aby mógł utworzyć suwerenne państwo Izrael w Palestynie. W czasie II wojny światowej, międzynarodowy komunizm musi stać się wystarczająco silny, aby zrównoważyć chrześcijaństwo, które byłyby następnie ujarzmione i trzymane na smyczy, aż do czasu, gdy będziemy potrzebowali go w stworzeniu ostatecznego społecznego kataklizmu".

"Trzecia Wojna Światowa musi być zaprowadzona przez wykorzystanie różnic spowodowanych przez "agentów" pomiędzy politycznymi syjonistami a przywódcami świata islamskiego. Wojna musi być prowadzona w taki sposób, aby Islam (muzułmański Świat Arabski) oraz polityczny Syjonizm (Państwo Izrael) wzajemnie siebie zniszczyły. Tymczasem inne kraje, po raz kolejny w tej kwestii podzielone będą zmuszone do walki, aż do całkowitego wyczerpania fizycznego, moralnego, duchowego i ekonomicznego ... Wyzwolimy nihilistów i ateistów, aby sprowokować potężny kataklizm społeczny, który w całym swoim horrorze ukarze wszystkim narodom efekt absolutnego ateizmu, pochodzenie zdziczenia i najbardziej krwawej zawieruchy.

Wtedy wszędzie, obywatele, zmuszeni bronić się przeciwko mniejszościom rewolucjonistów, zniszczą/eksterminują tych niszczycieli cywilizacji. Lud rozczarowany chrześcijaństwem, którego deistyczny duch od tego momentu zatraci swój kompas i kierunek, pożądając ideału, ale nie wiedząc gdzie skierować swoją cześć/adorację, otrzyma prawdziwe światło za pośrednictwem powszechnej manifestacji czystej doktryny Lucyfera, odkrytej wreszcie na pełen widok publiczny. Ta manifestacja wyniknie z ogólnego ruchu reakcyjnego, który powstanie po zniszczeniu chrześcijaństwa i ateizmu, zarówno podbitych i zeksterminowanych w tym samym czasie.”

Kataklizm III wojny światowej o jakim pisze Pike rozgrywa się już na naszych oczach wraz z budową fundamentalistycznego bloku w Afryce i na całym Bliskim Wschodzie, który zdeterminowany jest by walczyć przeciwko Izraelowii i zachodowi utożsamianemu z Chrześcijaństwem. Masoneria dąży do zbudowania sytuacji w której, mogło by dojść do takiego konfliktu, określając konflikt jako zderzenie cywilizacji, kultur i religii.

Przeciwko masonerii. #10
Prisonplanet.pl
Polska
2013-03-13

Nauka i technologia
Kontynuacja artykułu: Przeciwko masonerii. #9

XXXIII stopień w masonerii nazywany jest “Suwerenny Wielki Inspektor Generalny”, który to stopień przyznawany jest najbardziej uznanym masonom. Jest to najwyższy stopień masonerii rytu szkockiego opisanego w Morals and Dogma Alberta Pikea.Jednak nie jest to ostatni stopień masonerii, której system szkocki jest jedynie frontem, najbardziej popularnym odgałęzieniem. System tzw egipskiej masonerii obejmuje kolejne 90 stopni wtajemniczenia (pobierz listę stopni masonerii egipskiej), których z oczywistych względów nie będziemy tutaj omawiali. Należy jednak wspomnieć, iż system egipski na najwyższych stopniach określa, iż na samym szczycie hierarchii znajdują się Troglodyci (giganci). Są to ludy nazwane tak przez Greków (czytamy o nich w pismach Herodota i Arystotelesa). Żyli oni w podziemnych jaskiniach. Starożytne pisma wspominają o ludach troglodytów w Azji, Etiopii i Egipcie, jednak dając niewiele informacji na ich temat. Według masońskiej literatury milion lat temu na ziemi żyło wiele rodzajów ludzi (to samo opisuje system Teozoficzny i obecnie New Age, które pisały o tym, iż świat przed wielkim kataklizmem był globalną cywilizacją Atlantydy). Troglodyci żyli jednym słowem na długo przed ostatnim wielkim zlodowaceniem. Żywili się krowim mlekiem i krwią zwierząt. Po globalnej katastrofie, wyłonili się z tuneli i jaskiń w wielu miejscach na świecie w tym na Krecie, Erytrei, Bosforze i Kaukazie (dla przykładu cały rejon Turcji pokryty jest ponad 400 podziemnymi miastami, o czym można przeczytać w każdym przewodniku turystycznym, większość z tych miast jest jednak zamkniętych i zakazane jest ich zwiedzanie). Arabskie i Armeńskie historie mówią, iż Troglodyci byli białymi ludźmi, którzy przyszli z gór i zachwycili mieszkańców nizin muzyką, alkoholem i różnymi narkotykami. Stworzyli oni system kapłanów, którzy byli rekrutowani z "synów wdów" (masoni określają siebie jako “synowie wdowy”), którzy tworzyli niższy stopień kapłaństwa. Następnie zostały stworzone pierwsze armie spośród ludzi żyjących u stóp gór Ararat. Te ludy zostały nazwane Armenami (stąd Army-Armia i dziś Armenia). Oficerowie przechodzili wstępną inicjację jako świeccy duchowni. Troglodyci w ten sposób zbudowali pierwsze cywilizacje opierając się na budowie systemu, w którym podbite populacje musiały coraz więcej pracować by utrzymać hierarchię nad nimi. Sami Troglodyci kontynuowali swoje badania nad astronomią, naukami przyrodniczymi i przede wszystkim nad człowiekiem. Byli oni czczeni jako Synowie Boga i byli podstawą stworzenia mitologii “upadłych aniołów”. Stali się podstawą wielu ezoterycznych sekt, które głosiły mit, iż Bóg pozostawił swoje stworzenie nieidealnym, i że “buntownikami” są ci bogowie którzy dokończą dzieła. Doprowadzą do perfekcji to co zostało porzucone na ziemi w stanie nieidealnym. Jest to oczywiście ta sama idea jaka przyświeca ezoterycznym stowarzyszeniom, by stworzyć idealnego, nowego człowieka i idealny, nowy świat by zapanował “raj na ziemi” jak pisze Pike.

Masoneria również sięga do najdawniejszych, biblijnych czasów by wskazać swoje początki. Pisze się o masonerii, murarce Jubala, która zaczęła się około 60.000 lat p.n.e. na terenie obecnej Etiopii (wcześniej nazywanej Abisynią). Pisze się również, iż system ten zapoczątkował praprapraprawnuk Kaina (syn Adama), Tubal- Kain, który sporządzał wszystkie narzędzia z brązu i żelaza. Naamach, siostra Tubal-Kaina (lub demon) przekazała Noemu przed potopem tajemnice misteriów (misteria te były rozpowszechniane przez Kaina przy akompaniamencie anioła Zarriela). Według Zoharu po tym jak Kain zabił Abla, Adam był oddzielony od Ewy na 130 lat. W tym czasie, dwa żeńskie duchy, Lilith i Naamah odwiedzały Adama powijając dzieci, które stały się plagami ludzkości. (Zohar 3:76b-77a) Noe przetrwał potop i w rejonie gór Ararat wyszedł na nowy świat, skąd rozwinęła się linia nowożytnych cywilizacji. Potop w systemie masonerii rozumiany jest jako wielkie zlodowacenie, tzn woda w formie stałej “zalała cały świat”.Nowy system będzie więc w oparciu o te wierzenia, misteria odbudowaniem Atlantydy, świata sprzed kataklizmu. Będzie to rzeczywistość opisana 2000 lat temu “A jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego”. Harmonia człowieka i święte imperium Pikea będzie więc rajem na ziemi dla elit a prawdziwym piekłem dla reszty ludzkości. Jeden globalny system, jedna religia, jedna ekonomia i jeden władca świata są celem masonerii i setek religii które zostały stworzone przez nią.Mistyfikacja animuje świat, jak pisaliśmy na początku tej serii artykułów i porusza trybami społeczeństwa jak mechanizmem toczącym świat w nieznanym kierunku. Niemalże każdy element świata jest emanacją mistyfikacji, fasadą skrywającą prawdę. W tym artykule odkryliśmy kolejne stopnie masonerii aby nie tylko pokazać czym jest masoneria ale również by zwrócić uwagę na fakt, iż system separacji wiedzy ze względu na poziom inicjacji obecny jest również w całości społeczeństwa, które jest obecnie zdominowane przez misteria masonerii wypływające z Hollywood. Organizacje masonerii stworzyły pokłady wiedzy dla każdej warstwy społecznej w dół, tak samo jak dla każdego stopnia masonerii w górę. W tym sensie obecna rzeczywistość jest zaawansowaną jaskinią Platona z setkami, jeśli nie tysiącami jaskiń i milionami korytarzy i drzwi, gdzie kontroluje się wszystkich, na drabinie społecznej. Można by nazwać to labiryntem Platona gdzie wydostanie się na powierzchnie graniczy z cudem. Żyjemy przez to w świecie niemalże idealnej kontroli gdzie wszyscy myślą, że są wolni, gdzie mitologia zastąpiła rozum, a misteria zawładnęły duchem ludzkości w imię lucyfera. Dla tych którzy jeszcze potrafią myśleć przyszedł czas by się obudzić i próbować wyjść z labiryntu.
KONIEC


PS. Obecnie masoneria posiada wiele kultów, sekt, religii i organizacji pod swymi skrzydłami. Najwarzniejszą z nich wydaje się być organizacja o nazwie Królewski Instytut Spraw Zagranicznych (obecnie Chatcham Chouse). Twórcą tej organizacji był Cecil Rhodes wraz z Rotshildem. Organizacja ta jak pisał Cecil Rhodes miała być kopią zakonu Jezuitów, dla propagowania i wprowadzenia w życie marzenia globalnego rządu. Od samego jednak początku organizacja ta oprócz realizowania swoich celów przejęcia świata (stworzyła Ligę Narodów i ONZ) zajmowała się otwarcie okultyzmem poprzez Stowarzyszenie do Badań Parapsychologicznych (ang. Society for Psychical Research), które podobnie jak Chatham House istnieje do dziś. Stowarzyszenie do Badań Parapsychologicznych (SPR) jest organizacją non-profit w Wielkiej Brytanii. Jego celem jest, zrozumienie "wydarzeń i możliwości powszechnie opisywanych jako psychiczne lub paranormalne oraz propagowanie i wspieranie ważnych badań w tej dziedzinie" jak również "badanie rzekomo zjawisk paranormalnych w sposób naukowy i bezstronny." Towarzystwo to zajmowało się m.in. mezmeryzmem, komunikacją myślami, nawiedzeniami, opętaniami, fenomenem Reichenbacha, seansami itp. Oznacza to że Cecil Rhodes oraz jego grupa byli głęboko zainteresowani okultyzmem. Obecni i byli znaczący członkowie SPR to Henry Sidgwick, Frederick Myers, Alfred Russel Wallace, W.B.Yeats, C.G.Jung, William James, Arthur Balfour, Archie Roy, Rupert Sheldrake, Richard Wiseman, Susan Blackmore, Dean Radin, Alastair Sim, Peter Underwood, Charles Tart, Arthur Conan Doyle. Link do strony SPR: LINK.

Wsparcie dla grup okrągłego stołu organizowanych przez Chatham House pochodziło również od Sir Abe Baileya (córka Alice Ann Bailey była najważniejszą okultystyczną pisarką Teozoficzną po M. Blavatsky, i wydawała swoje materiały w wydawnictwie Lucifer Publishing House, obecnie Lucis Trust. Ruch teozoficzny jest prekursorem ruchu New Age.).

Obecnie w rękach Chatham House znajduje się niemalże cały świat zachodni, w tym i Polska, realizując wdrażanie globalnego systemu, który narodzi się na zgliszczach państw narodowych. Ten quasi- religijny, masoński zakon opisaliśmy wnikliwie w artykule: Anglo- Amerykański establishment.
 
Obecnie wydaje się, iż kolejnym, religijnym frontem dla masonerii będzie transhumanizm, promowany jako religia, ideologia i filozofia przyszłości. Ta filozofia zakłada m.in. modyfikację genetyczną człowieka, modyfikacje płci. modyfikacje typu człowiek-zwierze dla rozszerzenia zdolności w percepcji, komunikacji i mobilności; rozszerzenie zdolności poprzez połączenie człowieka z maszynami i komputerami; rozszerzenie pojęcia człowiek na wszystko co posiada pierwiastek ludzki (np mysz z przeszczepionym ludzkim mózgiem czy komputer do którego została przegrana jaźń człowieka); stworzenie sztucznych inteligencji przewyższających zdolnościami człowieka; nieśmiertelność poprzez transfer osobowości do maszyn. Filozofia ta będzie przyczynkiem dla pełnej kontroli społeczeństwa poprzez technologię, a system jaki się z niej wyłoni będzie bezwzględny.

Źródło: http://www.bibula.com/?p=13354
 Wydawnictwo Antyk w osobie zasłużonego dla walki narodowo wyzwoleńczej Marcina Dybowskiego zaatakowało globalny establishment (zorganizowany w tajnych stowarzyszeniach) polskim tłumaczeniem gigantycznej książki „Ukryta strona dziejów. Nowy Porządek Świata. Nowy Ład Ekonomiczny. Globalizm.” autorstwa osoby kryjącej się pod pseudonimem Epiphanius. Ta gigantyczna (ponad 700 stronicowa) praca bogata w przypisy, ilustracje, na każdej stronie przywołuje dziesiątki nazwisk, nazw organizacji, wzajemnych powiązań i ideowych fundamentów. Praca Epiphaniusa jest niewątpliwie encyklopedią spiskowej teorii dziejów.

Gnoza

Zdaniem Epiphaniusa podstawą działania wszystkich tajnych stowarzyszeń (które są platformą porozumienia globalnych oligarchów) jest gnoza. Gnoza jest wiedzą tajemną, synkretyczną doktryną powstałą w czasie narodzin chrześcijaństwa w środowisku żydowskim. Gnoza zakłada że poznanie to dostrzeżenie pierwiastka boskiego uwięzionego we własnym ciele. To poznanie dostępne jest nielicznej elicie, boży pierwiastek nie jest dany wszystkim. Boży pierwiastek dany jest tylko elicie a reszta pozbawiona bożego pierwiastka jest gorsza (niektórzy z nich nie posiadają nawet duszy). Gnoza jest więc fundamentem pogardy elit dla reszty ludzkości. Ciało wiążące w sobie boski pierwiastek jest stworzone przez gorszego boga którego wyznawcami są chrześcijanie. Poznanie pozwala się wyzwolić się z niewoli chrześcijańskiego boga (tyrana stwórce świata materialnego). Najlepszym bogiem dla gnostyków była Praprzyczyna, z niej to wyłoniły się byty mniej doskonale Eony (emanacje boga pierwotnego), z Eonów wyłoniły się kolejne mniej doskonałe od Eonów byty. Jezus według gnostyków został wysłany by wyzwolić ludzi z tyrani chrześcijańskiego boga, by dać ludziom boży pierwiastek (który odmawiał ludziom Jahwe). Gnostycki Jezus (odmienny od chrześcijańskiego) przekazał gnozę gnostykom.

Gnoza neguje potrzebę czynienia dobra (jest to konsekwencja gnostyckiej wiary w brak zbawienia). Jest tylko przynależność do elity (posiadającej pierwiastek boży) lub motłochu (pozbawionego boskiego pierwiastka). Oświecony człowiek wyzwolony jest od dobra i zła, od odpowiedzialności (to tej idei po części odwołuje się Luter i Freud). Dla gnostyków niezwykle ważne stało się (w celu doznania oświecenia) intuicyjne poznanie boskości na drodze magii i astrologi.

Kabała

Gnoza ponownie powróciła na arenę dziejów w późnym średniowieczu pod postacią kabały. Kabała była owocem infiltracji żydowskiej diaspory przez gnostyków którzy głosili że Jahwe to zły bóg Demiurg, Owocem tej infiltracji była kabała spisana w księdze Zohar. Dla kabalistów Biblia nie była dosłownym przesłaniem boga ale zaszyfrowaną formacją która mogli zdekodować kabaliści.

Różokrzyżowcy, Masoneria i Iluminaci

Kolejnymi spadkobiercami gnostyków byli różokrzyżowcy. Celem różokrzyżowców była synarchia czyli połączenie władzy politycznej i religijnej (do dziś celem większości tajnych stowarzyszeń jest globalna tyrania synarchiczna). Największym wrogiem różokrzyżowców był kościół katolicki. Swoją działalność różokrzyżowcy kontynuowali pod szyldem masonerii.

Masoneria w swoich wierzeniach uznawała za szkodliwy zabobon katolicyzm, a za prawdziwą wiarę gnozę i okultyzm (połączanie gnozy, spirytyzmu, kabały, teozofii, wierzeń różokrzyżowców, parapsychologii). Masoni dążyli do stworzenia globalnej religii mającej być instrumentem walki z katolicyzmem. Reformatorem amerykańskiej masonerii był generał konfederacji Albert Pike współzałożyciel wraz z innymi masonami Ku Klux Klanu. XIX wiek był czasem tryumfu masonerii w Europie. W Niemczech Bismarck realizował masońską politykę niszczenia katolicyzmu i prześladowania katolików. W zjednoczonych przez masonów Włoszech znacjonalizowane kościelne majątki przejmowali latyfundyści którzy doprowadzali do ruiny chłopstwo (chłopi przez wieki byli przez kościół bronieni przed samowolą bogaczy), zlikwidowano zakony, konfiskowano majątek kościoła, plądrowano świątynie, znieważano eucharystie, prześladowano i mordowano katolików, zlaicyzowano szkolnictwo.

Pod koniec XVIII wieku masonerie zinfiltrowali iluminaci. Celem tego stowarzyszenia była likwidacja: dotychczasowych władz, własności prywatnej, dziedziczenia, patriotyzmu, armii narodowych, instytucji rodziny, przynależności dzieci do rodziców, małżeństwa, moralności i religii. Iluminaci dążyli do rozpłynięcia się jednostki w kolektywie. Dziedzicem iluminatów stał się komunizm, Marks skodyfikował i uwspółcześnił program iluminatów. Iluminaci finansowani przez oligarchów realizowali swoje cele organizując wszelkie rewolucje w XIX wieku.

Druga fala tajnych stowarzyszeń

W drugiej połowie XIX wieku miała miejsce druga fala tajnych stowarzyszeń. Tym razem kładących nacisk na okultyzm.

Powstało OTO Ordo Ordo Templi Orientis stawiające sobie za cel zniszczenie chrześcijaństwa, rozbudzenie seksualne dzieci poprzez edukacje seksualną i praktykowanie magii seksualnej (tantry). Jego twórcą był Edward Aleksander „Alister” Crowley, mason, gnostyk i satanista, parający się czarną magia seksualną. W 1947 Crowley wyrażał swoją sympatie do sir Oswalda Mosleya członka Fabian Society i szefa brytyjskich faszystów.

Równie okultystyczne było Hermeneutyczne Bractwo Złotego Brzasku które w Niemczech zrzeszał nazistowską elitę, działał swobodnie w III Rzeszy i był ezoterycznym źródłem nazizmu. Członkami bractwa byli H. G. Wells, Bernard Shaw, T. S. Eliot, Aldous Huxley (pisarz i wielki piewca LSD), Bram Stocker.

Innym okultystycznym tajnym stowarzyszeniem był Kabalistyczny Zakon Różokrzyża promujący antropozofie. Zakon łączył idee masonerii, synarchii, buddyzmu i hinduizmu. Jego odłam Katolicki Zakon Różokrzyża promował syntezę katolicyzmu i okultyzmu. Zakonem związane było OTO i Towarzystwo Antropozoficzne Rudolfa Steinera. Nauki Steinera realizują szkoły waldorowskie. Steiner był jednocześnie wraz z Heleną Bławatską założycielem Towarzystwa Teozoficznego. Celem Steinera było zniszczenie klasycznego chrześcijaństwa poprzez przekształcenie go w duchu ezoteryzmu, buddyzmu i antropozofii.

Socjalizm i komunizm

Idealnym instrumentem do realizacji celów gnozy i masonerii stał się socjalizm. Bardzo skuteczny plan zdobycia władzy przez socjalistów stworzyło pod koniec XIX wieku Fabian Society. Drogą rewolucji miała być nie walka ale infiltracja instytucji, wykorzystanie edukacji, stopniowe nacjonalizowanie i centralizowanie przemysłu, intelektualne inspirowanie całej sceny politycznej od lewicy do prawicy. Dodatkowo planowano wykorzystanie imperializmu silnych narodów w celu eksportu socjalizmu. Celem stowarzyszenia był globalny socjalizm i globalna gospodarka planowa.

Równocześnie, do działań za kulisowych, w Rosji wybuchła rewolucja komunistyczna. Rewolucje sfinansowała amerykańska i europejska finansjera. Niemcy wysłali do Rosji Lenina wraz 31 towarzyszami oraz kredytem wysokości 40 milionów franków w złocie. Amerykanie statkiem wysłali do Rosji Trockiego z 275 towarzyszami (na Trockiego i towarzyszy finansjera wydała 36 milionów dolarów). Rewolucja okazała się doskonałą inwestycją. Tylko od 1918 do 1922 Lenin zwrócił bankowi Kuhn i Loeb 600 milionów rubli w złocie (450 milionów dolarów). Należący do Rockefellera Standard Oil przejął kontrole nad znacjonalizowaną kaukaską ropą. Charakterystyczną rzeczą dla bolszewickiej Rosji stał się udział żydów we władzach komunistycznych. Dzięki rewolucji uzależniono Rosję od międzynarodowej finansjery, Rosja zaczęła wyprzedawać swoje surowce, spacyfikowano Rosjan poprzez wpędzenie ich w nędze. Z czasem rozpoczęto ujednolicanie gospodarki zachodu i wschodu, dokonując globalnej koncentracji gospodarki i podporządkowania jej technokratom.

Nazizm i faszyzm

Odrodzenie gospodarcze Niemiec po I wojnie światowej sfinansował kapitał z USA i WB. Za anglosaskie pieniądze utworzono trzy gigantyczne koncerny: stalowy Vereinigte Stahlwerke (w 1939 roku połowę produkcji przeznaczający na rzecz wojska, chemiczny IG Farben (w przededniu wojny 95% produkcji na rzecz armii), elektryczny AEG. W czasie przyłączenia Czech do Niemiec Bank Anglii kredytował nazistowskie Niemcy. Do 1949 kontrolowany przez Morgan Bank Bendix Aviation dostarczał do Niemiec awionikę do niemieckiego lotnictwa. Od 1934 do 1935 Wielka Brytania wyeksportowała do nazistowskich Niemiec 12.000 nowoczesnych silników elektrycznych. Przed przyłączeniem się USA do działań wojennych Niemcy otrzymywały z USA wyposażenie do 110 samolotów. Dwie największe fabryki czołgów wybudował w Niemczech Opel należący do General Motors i Forda. ITT za pośrednictwem AEG kontrolowało niemiecką łączność (koncern współpracował z nazistami do 1944 roku). W czasie II wojny światowej lotnictwo USA i Wielkiej Brytanii nie bombardowało fabryk należących do kapitału z tych krajów, pomimo że były to główne fabryki produkujące uzbrojenie. Równocześnie alianci bombardowali ludność cywilną. Mianowani na honorowych Aryjczyków bankierzy Oppenheimowie administrowali nazistowskich depozytów srebra i biżuterii zrabowanych żydom przez nazistów przed II wś (zarobili na tym 500 milionów marek).

Epiphanius stwierdza też w swojej książce że wywołanie wojny było celem elit politycznych USA. sprowokowały Japonię do rozpoczynając wojny wprowadzając embargo na towary sprowadzane przez Japonię z Filipin i żądając wycofania się Japonii z nie japońskich części Azji oraz z sojuszu z Niemcami i Włochami. By mieć odpowiedni pretekst do wojny władze USA nie ostrzegły marynarzy USA o ataku japońskim na Perl Harbor. Wojnę zakończyło zrzucenie bomby atomowej na japońskie miasto Nagasaki – skupisko japońskich katolików bez znaczenia militarnego (co umożliwiło likwidacje prawie 300.000 japońskich katolików).

Współczesne tajne organizacje oligarchów

Według Epiphaniusa współcześnie spadkobiercami gnostyków, kabalistów, różokrzyżowców, masonów i iluminatów jest szereg wzajemnie powiązanych tajnych stowarzyszeń zrzeszających oligarchów.

Jedną z najważniejszych takich organizacji w opinii zwolenników spiskowych teorii dziejów jest CFR Instytut Spraw Międzynarodowych. CFR ma swoją siedzibę w USA i odpowiedniki na całym świecie. Instytut zrzesza elity rządzące przynależne do tajnych stowarzyszeń podległych B’nai B’rith.

Kolejnym forum tajnych stowarzyszeń ma być Komisja Trójstronna sprawująca władze ekonomiczna w stosunkach USA – UE – Japonii.

Klub Rzymski zrzeszający naukowców, filozofów, humanistów i bankierów, członków innych tajnych organizacji, finansowany przez finansjerę zaangażowana w finansowanie innych tajnych organizacji i ich ekspozytur. Dziełem Klubu Rzymskiego są apokaliptyczne prognozy nawołujące między innymi do depopulacji.

Dla establishmentu USA bardzo ważna organizacją ma być Skull and Bones działające na uniwersytecie Johna Hopkinsa. Ta korporacja obecnych i przyszłych władców imperium amerykańskiego ma łączyć new age z elementami satanizmu.

W Europie interesy synarchicznej frankofońskiej humanistycznej masonerii i Rothschildów ma reprezentować Instytut Schillera założony przez Lyndona H. La Rouche’a. La Rouche ma być przeciwnikiem amerykańskiego palladyzmu reprezentowanego przez Rockefellera. Współpracownikiem La Rouche’a jest jego żona Helga Zepp. Swoje idee promuje za pośrednictwem zaprzyjaźnionych mediów: EIR, Nova Solidarieta, New Federalist, Fusion. Jego organizacja inspiruje się ideami oświecenia, masonerii, humanizmem i gnozą.

Najważniejszą jednak zdaniem Epiphaniusa organizacja jest B’nai B’rith. Tą masonerie tylko dla żydów założyli w Nowym Jorku w 1843 Żydzi masoni z Niemiec. Bardzo szybko zaczęła się ona rozwijać w USA i w krajach Europy Środkowej. Celem B’nai B’rith stała się walka z antysemityzmem (jawnym lub utajonym), podtrzymywanie tradycji i kultury żydowskiej, działalność wśród młodzieży. Zdaniem Epiphaniusa „Masoneria, Pilgryms Society, Komisja Trójstronna i CFR” są jedynie pasami transmisyjnymi dla arystokracji żydowskiej jaką jest B’nai B’rith”. W działalności B’nai B’rith widoczny ma być mesjanizm żydowski zakładający że żydzi „w oczekiwaniu na czasy mesjańskie, kiedy to nastąpi ubóstwienie narodu żydowskiego, mają pewną duchową misje do spełnienia względem gojów (tzn. nie Żydów), a mianowicie ”oświecenie” ich poprzez wpojenie im pewnych zasad Talmudu”. B’nai B’rith widzi więc swoja rolę w byciu pasterzami ludzkości. B’nai B’rith liczyć ma 600 tysięcy członków w 58 krajach, jest akredytowana przy ONZ i Radzie Europy (gdzie ma głos doradczy), za poprzedniego pontyfikatu miała bardzo bliskie kontakty z Watykanem, dyktuje warunki na amerykańskiej scenie politycznej. Instrumentem B’nai B’rith jest Anti-Defamation League (Liga Przeciw Zniesławieniu). ADL zbiera dane o aktach które uznaje za antysemickie, antysyjonistyczne i stanowiących przeszkodę w realizacji polityki B’nai B’rith. Działalność ta skutecznie zakneblowała usta krytykom polityki Izraela. Działania ADL prócz monitoringu przeciwników obejmują propagandę, edukacje, kontakty z władzami i establishmentem.

Globalizacja

W geopolityce celem tajnych stowarzyszeń ma być globalizacja. Pierwszą międzynarodową instytucją tworzenia globalnej tyrani zdaniem Epiphaniusa stała się Organizacja Narodów Zjednoczonych. Celem powstania ONZ miało być przejście od nacjonalizmu do uniwersalnego socjalizmu (na zachodzie w postaci technokratycznej, na wschodzie w postaci rewolucyjno komunistycznej). Agenda ONZ UNESCO promować ma: ateistyczny humanizm, tworzenie jednej globalnej tożsamości (co wiąże się z likwidacja dotychczasowych tożsamości), edukacje opartą na założeniach psychoanalizy, kontrole urodzin, pokojowe współistnienie z komunizmem i pacyfizm. Agencja zajmująca się żywnością i rolnictwem FAO ma promować depopulacje ziemi (liczba ludzi ma rosnąć szybciej niż produkcja żywności). Instrumentem do walki z przeludnieniem stała się dla ONZ antykoncepcja, dobrowolna i przymusowa aborcja oraz sterylizacja (hojnie finansowane przez oligarchów). Etapem na drodze globalizacji ma być zjednoczenie Europy w ramach Unii Europejskiej. Podobną role ma odgrywać ekumenizm i tworzenie jednej globalnej religii.

Instrumentem tajnych stowarzyszeń mają być też ruchy ekologiczne, feministyczne, promujące wielokulturowość, gejowskie, new age. Finansjera zresztą zaangażowana ma być i w wielomiliardowe dotacje dla organizacji ekologicznej i równocześnie w niszczenie środowiska (w latach 60 i 70 Bank Światowy i MFW miał nakazać Brazylii starającej się o kredyty w tych instytucjach wycinanie puszczy Amazońskiej by Brazylia swoją gospodarkę oparła na własnej biomasie).

Do zniszczenia relacji społecznych spadkobiercy gnostyków wszczęli rewolucje seksualną. Według gnostyków sex przypadkowy i oderwany od prokreacji ma umożliwiać oświecenie. Propagowanie przypadkowej sex konsumpcji ma nie dopuścić do tworzenia bliskich relacji międzyludzkich – co umożliwi globalnej tyrani zniewalanie ludzi. Rewolucje seksualną finansował porno biznes (dzięki ogromnym zyskom z małych inwestycji). Rewolucje seksualną rozpoczęło czasopismo Playboy publikujące teksty wyszydzające instytucje rodziny i tradycyjne wartości. Część zysków czasopisma była kierowana do fundacji Playboya która ma zdaniem Epiphaniusa promować (również poprzez finansowanie innych organizacji pozarządowych) aborcje, homoseksualizm i legalizacje narkotyków. W wydawanie edycji czasopisma na całym świecie zaangażować miała się światowa finansjera.

Bibliografia:

Epiphanius „Ukryta strona dziejów. Nowy Porządek Świata. Nowy Ład Ekonomiczny. Globalizm.” Wydawnictwo ANTYK Marcin Dybowski 2009

Autor: Jan Bodakowski
Źródło: Serwis Informacyjny BIBUŁA

Lektura: https://pl.scribd.com/document/28661670/Ukryta-Wladza-Swiata-Nowy-Porzadek-Swiata-Nowy-Lad-Ekonomiczny

Źródło: http://fakty.interia.pl/tylko-u-nas/news-czy-masoni-rzadza-ameryka,nId,832897

Czy Masoni rządzą Ameryką? (Mariusz Max Kolonko)

Mówią też, że mają własny język symboli, którymi ostemplowali znane budowle Ameryki i podstawową walutę, jaką posługuje się dzisiejszy finansowy świat - amerykański dolar. Nie wierzysz? Spójrz na symbol niedokończonej piramidy na papierowym dolarze albo plan Waszyngtonu i połącz linijką ulice biegnące do Białego Domu.

 
Iskry płonącego stosu

Przywiązany do pala człowiek po raz ostatni powiódł wzrokiem po okolicy. Wiatr znad rzeki zmierzwił mu długie, siwe włosy, kryjąc grymas bólu, kiedy płomień chwycił się pni i zaczął kąsać mu stopy. Kiedy konał w płomieniach, jego krzyki rozbrzmiewały w bijących dzwonach katedry Notre Dame. Był 18 marca 1314 roku. Umierał ostatni wielki mistrz templariuszy Jacques de Molay. Słowa klątwy pod adresem oprawców, które wykrzyczał w ostatnich chwilach życia, poszybowały z iskrami w niebo i ziściły się, nim minął rok. W czasie polowania króla Francji Filipa IV śmiertelnie poturbował dzik, papież Klemens V zmarł na zaparcie jelit, zaś - według przekazów - w jego trumnę uderzył piorun - paląc niemal doszczętnie zwłoki.
 
Piątek, trzynastego

Egzekucja kończyła ciąg zdarzeń zapoczątkowany rok wcześniej, kiedy w piątek, 13 października 1313 roku, rycerze Zakonu Templariuszy zostali aresztowani. Dlaczego? Czyniąc długą historię krótką: doszli do olbrzymiej fortuny i wpływów, które zagrażały pozycji Kościoła i ówczesnemu układowi władzy. Odtąd templariusze zeszli do podziemi, kultywując tradycje zakonu. Była nią m.in. umiejętność wznoszenia budowli architektonicznych, które do dziś zadziwiają świat. Wszak mason znaczy tyle, co murarz, w dawnej Polsce mularzem zwany. Tajne loże masońskie spadkobierców templariuszy pojawiły się w Szkocji i Anglii, stamtąd przybyli do tworzącej się ponad dwieście lat temu Ameryki, odciskając na nowej demokracji swe symbole, gdzie się tylko da.
 
Plan Waszyngtonu...

...przygotował w 1791 roku Pierre L'Enfant z polecenia "sprawdzonego" masona, George'a Washingtona. Jeśli przyłożysz linijkę do dzisiejszego chaosu dróg dystryktu Waszyngton, zobaczysz regularny masoński pentagram utworzony z ulic Massachusetts Ave., Rhode Island Ave., Connecticut Ave., Vermont Ave. i K Street NW z Białym Domem u szczytu. Masoni kładli kamienie węgielne w niemal każdej większej budowli amerykańskiej stolicy m.in.: Kapitolu, gdzie obraduje Kongres, Białego Domu i Monumentu Waszyngtona z wierzchołkiem w kształcie piramidy. Jeśli wybierzesz się na spacer po mieście, zobaczysz symbole cyrkla i węgielnicy na rogach sądów, szkół, kościołów i świątyń, włączając jeden z najwspanialszych zabytków amerykańskiej architektury: Dom Świątyni, zwany Domem Templariusza, siedzibę masonów wzniesioną w 1911 roku.

Historia pokazuje, że masoni mieli zwyczaj projektowania zabudowy amerykańskich miast w geometrii swoich symboli. Plan miasta Sanduski w Ohio z 1818 roku, sporządzony przez masona Kilbourne'a, zawiera również masońskie symbole - cyrkiel i węgielnicę - w układzie ulic.

Masońska trzynastka...

...roku 1313, feralnego dla templariuszy i ich spadkobierców, masonów, jest w ich historiozofii cyfrą magiczną i znaczącą dla funkcjonowania świata stworzonego przez Stwórcę, czyli wg masonów-murarzy: Wielkiego Architekta reprezentowanego przez Wszechwidzące Oko - kolejny masoński symbol widoczny na np. amerykańskim dolarze. Masońska Trzynastka jest znacząca dla funkcjonowania naszego świata, co nie znaczy, że szczęśliwa. I tak: samochód Księżnej Diany uderzył w 13. filar paryskiego tunelu. Statek kosmiczny Apollo 13 nawalił 13 kwietnia. Bombowiec Enola Gay zrzucił bombę na Hiroszimę w Misji Numer nr 13. Papież Jan Paweł II został postrzelony 13 maja. Pechowa trzynastka daje się nam tak we znaki, że w Ameryce trudno znaleźć pokój hotelowy o numerze 13 bądź piętro 13 w windzie. W tym roku Microsoft podał, że nie będzie wersji numer 13 oprogramowania Office. Prosto od 12 programiści przeszli do wersji 14.
Tymczasem spójrzmy na amerykański dolar. Po prawej stronie banknotu jest wizerunek Wielkiej Pieczęci Stanów Zjednoczonych. Widzimy orła, który trzyma 13 strzał i gałązkę oliwną z 13 liśćmi i 13 owocami. Nad głową ma 13 gwiazd, na piersiach tarczę, która ma 13 pasów. Napis: "E Pluribus Unum" (z wielości jedność), to w sumie 13 liter. Napis nad piramidą: Annuit Coeptis, to znowu liter 13. Sama niedokończona piramida ma 13 stopni. W pieczęci Amerykańskiego Departamentu Skarbu, widocznej również na tym banknocie, zobaczysz między wagą a kluczem inny masoński symbol: węgielnicę z 13 gwiazdami. Te mają symbolizować 13 pierwszych kolonii Ameryki. Podobnie jak 13 pasów na amerykańskiej fladze, którą w uroczystościach pogrzebowych składa się w trójkąt... 13 razy.
 
Nowy porządek świata

Jeśli na Wielką Pieczęć Stanów Zjednoczonych nałożysz heksagram, otrzymasz w jego rogach anagram S-M-O-N-A... albo: MASON. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że Wielka Pieczęć sygnowała wszystkie istotne dla biegu dziejów naszego świata dokumenty Ameryki, można pokusić się o teorię, że masoni stemplują nią "Nowy Porządek Świata" - o którym 9.11., nie 2001 roku (atak na WTC), a 9.11.1990 roku mówił w przemówieniu do Kongresu George Bush, ojciec obecnego prezydenta USA G.W. Busha. I jeden, i drugi to masoni. Ci, którzy nie rozumieją uporu Busha juniora w sprawach polityki zagranicznej USA wobec Iraku, nie pamiętają o historiozofii masonów i krucjatach templariuszy przeciw muzułmanom. Jeśli zaś założyć, że masoni rządzą Ameryką, czy rządzą też i światem?
- Światem rządzi pieniądz - zagadkowo odpowiada mi jeden z mistrzów znanej loży masońskiej. Po czym z tajemniczym uśmiechem godnym Giocondy wręcza mi dolara i lupę i zostawia samego w mroku masońskiej biblioteki. Przykładam szkło tam, gdzie wskazał palec Wielkiego Mistrza... i oto w prawym górnym rogu waluty, którą obraca codziennie nasz świat, z "dziupli" nad cyfrą 1 spogląda na mnie miniaturowa sowa - tajemny masoński symbol.
Dwa miesiące temu zadzwoniłem w tej sprawie do Departamentu Skarbu USA. Do dziś nie otrzymałem odpowiedzi, skąd się tam wzięła.

 


=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=